Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 59

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 59: Tiến hóa về tổ chức cơ thể bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ và nội dung tích hợp

a. Kiến thức: Học sinh nắm được mức độ phức tạp dần trong tổ chức cơ thể của cá lớp động vật thể hiện ở sự phân hoá về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng.

b. Kĩ năng

 • Rèn kĩ năng so sánh, quan sát.
 • Kĩ năng phân tích, tư duy.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học.

d. Tích hợp: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ động thực vật.

2. Các kĩ năng sống cơ bản.

 • Kĩ năng tự nhận thức.
 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực.
 • Kĩ năng hợp tác.
 • Kĩ năng tư duy sáng tạo.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
 • Kĩ năng kiểm soát cảm xúc.

3. Các phương pháp dạy học tích cc.

 • Phương pháp dạy học theo nhóm.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề.
 • Phương pháp trực quan.
 • Phương pháp thực hành.,..

II. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

*GV: Tranh phóng to hình 54.1SGK.

*HS: HS: chuẩn bị theo nội dung SGK, kẻ bảng SGK rang 176

2. Phương án dạy học:

 • So sánh một số hệ cơ quan của động vật.
 • Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể.
 • Bảng kiến thức chuẩn

3. Hoạt động dạy và học

* Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.

*Kiểm tra bài cũ

- Các hình thức di chuyển của động vật?

- Sự phức tạp và sự phân hoá các bộ phận di chuyển ở động vật như thế nào?

Hoạt động khởi động

Hoạt động hình thành kiến thức:

Hoạt động 1: So sánh một số hệ cơ quan của động vật

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS quan sát tranh, đọc cá câu trả lời và hoàn thành bảng trong vở bài tập.

- GV kẻ bảng để HS chữa bài.

- GV lưu ý nên gọi nhiều nhóm để biết được ý kiến của HS.

- GV ghi phần bổ sung vào cạnh bảng để HS tiếp tục theo dõi và trao đổi.

- GV nên kiểm tra số lượng các nhóm có kết quả đúng và chưa đúng.

- Yêu cầu HS quan sát nội dung bảng kiến thức chuẩn.

I .So sánh một số hệ cơ quan của động vật

- Cá nhân đọc nội dung bảng, ghi nhớ kiến thức.

- Trao đổi nhóm, lựa chọn câu trả lời.

- Hoàn thành bảng

- Yêu cầu:

+ Xác định được các ngành

+ Nêu cầu tạo từ đơn giản đến phức tạp dần.

- Đại diện nhóm lên ghi kết quả vào bảng 1, nhóm khác theo dõi, bổ sung nếu cần.

- HS theo dõi và tự sửa chữa.

Đánh giá bài viết
1 186
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 7

Xem thêm