Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

A. Lý thuyết Sinh học 7 bài 54

I. SỰ TIẾN HÓA CỦA TỔ CHỨC CƠ THỂ

Trong quá trình tiến hóa của động vật, các hệ cơ quan được hình thành và hoàn chỉnh dần thông qua quá trình phức tạp hóa, nghĩa là ở các hệ cơ quan có sự hình thành các bộ phận mới.

Các bộ phận này được hoàn thiện dần đảm bảo chức năng sinh lí phức tạp, thích nghi được những điều kiện sống đặc trưng ở mỗi loài.

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

→ Nhận xét: Các hệ cơ quan của động vật có cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp.

a. Hệ hô hấp

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

b. Hệ tuần hoàn

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

c. Hệ thần kinh

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

d. Hệ sinh dục

Từ chưa phân hóa → tuyến sinh dục không có ống dẫn → tuyến sinh dục có ống dẫn

- Sự phức tạp và hoàn thiện các cơ quan có ý nghĩa:

+ Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ thể

+ Thích nghi với điều kiện sống thay đổi trong quá trình tiến hóa của động vật

B. Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 54

Câu 1: Động vật nào có cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan?

a. San hô b. Cá đuối c. Trùng biến hình d. Thủy tức

Trùng biến hình là đại diện của ngành động vật nguyên sinh, chúng có cơ thể rất đơn giản, chưa phân hóa thành các hệ cơ quan.

→ Đáp án c

Câu 2: Đặc điểm hệ thần kinh của thủy tức là

a. Hình ống

b. Hình mạng lưới

c. Chưa phân hóa

d. Hình chuỗi hạch

Thủy tức có tế bào thần kinh nằm rải rác, hệ thần kinh hình mạng lưới.

→ Đáp án b

Câu 3: Loài nào KHÔNG có hệ tuần hoàn kín

a. Châu chấu b. Thằn lằn c. Vượn d. Chim

Hệ tuần hoàn của châu chấu: tim chưa có tâm thất, tâm nhĩ, hệ tuần hoàn hở.

→ Đáp án a

Câu 4: Cơ quan hô hấp của ếch đồng là

a. Da b. Phổi c. Mang d. Da và phổi

Ếch đồng vừa ở cạn, vừa ở nước, chúng hô hấp qua da và phổi.

→ Đáp án d

Câu 5: Hệ thần kinh dạng ống (não và tủy sống) có ở loài

a. Cá chép, thằn lằn

b. Thằn lằn, chim

c. Chim, thỏ, thằn lằn

d. Cá chép, thằn lằn, chim, thỏ

Hệ thần kinh dạng ống (bộ não và tủy sống) có ở loài cá chép, ếch đồng, thằn lằn, chim, thỏ...

→ Đáp án d

Câu 6: Đặc điểm hệ sinh dục của thủy tức là

a. Chưa phân hóa

b. Tuyến sinh dục không có ống dẫn

c. Tuyến sinh dục có ống dẫn

d. Tiêu giảm

Thủy tức có tuyến sinh dục không có ống dẫn, sinh sản đơn giản bằng mọc chồi, tái sinh hay sinh sản hữu tính.

→ Đáp án b

Câu 7: Loài nào chỉ hô hấp qua da

a. Trùng biến hình b. Thủy tức c. Giun đất d. Ếch đồng

Giun đất hô hấp qua da, chúng phải sống nơi ẩm ướt.

→ Đáp án c

Câu 8: Những loài động vật có xương sống là

a. Giun đất, cá chép, thỏ

b. Châu chấu, thằn lằn, chim, thỏ

c. Cá chép, ếch đồng, thằn lằn, chim, thỏ

d. Cá chép, giun đất, châu chấu, thỏ

Động vật có xương sống rất đa dạng về loài, các đại diện như: cá chép, ếch đồng, thằn lằn, chim, thỏ.

→ Đáp án c

Câu 9: Động vật nào hô hấp bằng phổi và túi khí

a. Thằn lằn b. Ếch đồng c. Châu chấu d. Chim

Chim hô hấp bằng phổi và túi khí.

→ Đáp án d

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là SAI?

a. Thủy tức thuộc ngành Ruột khoang

b. Thỏ là Động vật không có xương sống

c. Châu chấu hô hấp bằng hệ ống khí

d. Cá chép hô hấp bằng mang

Thỏ là động vật có xương sống, thuộc lớp có vú

→ Đáp án b

Với nội dung bài Tiến hóa về tổ chức cơ thể các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về sự tiến hóa của tổ chức cơ thể gồm có hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh....

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 7, Giải Vở BT Sinh Học 7, Giải bài tập Sinh học 7, Tài liệu học tập lớp 7, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 7đề thi học kì 2 lớp 7 lớp 7 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
2 1.330
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Sinh học 7 Xem thêm