Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 56: Cây phát sinh giới động vật được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

A. Lý thuyết Sinh học 7 bài 56

1. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật

- Ngay từ đầu thế kỉ XIX, người ta đã phát hiện ra những di tích của động vật trong các lớp đá, gọi là di tích hóa thạch.

- Di tích hóa thạch của lưỡng cư cổ được phát hiện cách đây 350 triệu năm. Trên di tích hóa thạch, vẫn còn mang đậm nét của cá vây chân cổ.

- Năm 1861, người ta phát hiện ra hóa thạch của chim cổ in trong đá cách nay khoảng 1.5 triệu năm. Trên hóa thạch này, vẫn còn mang nhiều đặc điểm của bò sát.

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 56: Cây phát sinh giới động vật

- Nhận xét:

+ Lưỡng cư có nguồn gốc từ cá vây chân cổ vì: lưỡng cư cổ có đặc điểm giống cá vây chân cổ: vây đuôi, di tích nắp mang, thân có vảy, nòng nọc giống cá.

+ Chim cổ có nguồn gốc từ bò sát cổ vì: chim cổ có đặc điểm giống bò sát cổ: hàm có răng, có đuôi dài và ngón có vuốt.

- Kết luận:

+ Di tích hóa thạch của các loài động vật cổ có nhiều điểm giống động vật ngày nay.

+ Những loài động vật mới được hình thành có đặc điểm giống tổ tiên của chúng.

2. Cây phát sinh giới động vật

- Theo học tuyết tiến hóa, những cơ thể có tổ chức càng giống nhau phản ánh quan hệ nguồn gốc càng gần nhau. Người ta có thể minh họa quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật bằng 1 cây phát sinh.

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 56: Cây phát sinh giới động vật

- Đặc điểm cây phát sinh:

+ Cây phát sinh là một sơ đồ hình cây phát ra những nhánh từ một gốc chung (tổ tiên chung).

+ Từ các nhánh đó lại phát ra những nhánh khác nhỏ hơn từ những nguồn gốc khác nhau và tận cùng là 1 nhóm động vật.

+ Kích thước của các nhánh trên cây phát sinh càng lớn bao nhiều thì số loài nhánh đó càng nhiều.

+ Các nhóm có cùng nguồn gốc có vị trí gần nhau thì có mối quan hệ hộ hàng gần nhau hơn.

Ví dụ: cá, bò sát, chim, thú có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn so với giáp xác, nhện và sâu bọ.

- Ý nghĩa cây phát sinh:

+ Cho biết mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật.

+ So sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác.

B. Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 56

Câu 1: Trong các động vật dưới đây, lớp động vật nào kém tiến hóa nhất

a. Lớp giáp xác

b. Lớp bò sát

c. Lớp lưỡng cư

d. Lớp thú

Lớp giáp xác thuộc ngành Chân khớp, là lớp kém tiến hóa hơn so với lớp lưỡng cư, lớp bò sát hay lớp thú.

→ Đáp án a

Câu 2: Di tích hóa thạch Lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm?

a. 150 triệu năm

b. 250 triệu năm

c. 350 triệu năm

d. 450 triệu năm

Di tích hóa thạch của lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay khoảng 350 triệu năm.

→ Đáp án c

Câu 3: Di tích hóa thạch của chim cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm?

a. 150 triệu năm

b. 250 triệu năm

c. 350 triệu năm

d. 450 triệu năm

Năm 1861 người ta đã phát hiện được di tích hóa thạch của chim cổ in trong đá, cách hiện nay khoảng 150 triệu năm.

→ Đáp án a

Câu 4: Đặc điểm nào của lưỡng cư cổ KHÔNG giống như cá vây chân cổ?

a. Di tích nắp mang

b. Vảy

c. Chi năm ngón

d. Vây đuôi

Lưỡng cư cổ có nguồn gốc từ cá vây chân cổ vì lưỡng cư có các đặc điểm giống cá vây chân cổ như : vây đuôi, di tích nắp mang, thân có vảy, nòng nọc giống cá.

→ Đáp án c

Câu 5: Đặc điểm nào của chim cổ KHÔNG giống với bò sát cổ

a. Chân có 3 ngón trước, 1 ngón sau

b. Hàm có răng

c. Ngón có vuôt

d. Có đuôi dài

Chim cổ có nguồn gốc từ bò sát cổ vì chim cổ có các đặc điểm giống bò sát cổ : hàm có răng, có đuôi dài và ngón có vuốt.

→ Đáp án a

Câu 6: Nhện có họ hàng gần với động vật nào nhất

a. Cá b. Chim c. Thú d. Sâu bọ

Dựa vào cây phát sinh, ta thấy nhện và sâu bọ có họ hàng gần nhau, hơn so với các loài cá, chim, thú

→ Đáp án d

Câu 7: Thú có họ hàng gần với động vật nào nhất

a. Chim b. Sâu bọ c. Nhện d. Giáp xác

Dựa vào cây phát sinh, ta thấy thú có họ hàng gần với chim nhất, gần hơn so với nhện, sâu bọ và giáp xác

→ Đáp án a

Câu 8: Lớp động vật nào tiến hóa nhất trong giới động vật

a. Thú b. Chim c. Thằn lằn d. Lưỡng cư

Thú nằm ở nhánh cao nhất trong cây phát sinh động vật, thú là lớp động vật tiến hóa nhất.

→ Đáp án a

Câu 9: Thân mềm có họ hàng gần gũi với ngành nào nhất?

a. Ngành Ruột khoang

b. Ngành giun đốt

c. Ngành chân khớp

d. Động vật có xương sống

Ngành thân mềm có họ hàng gần gũi với ngành giun đốt nhất.

→ Đáp án b

Câu 10: Chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ…

a. Cá vây chân cổ

b. Bò sát cổ

c. Lưỡng cư cổ

d. Động vật nguyên sinh

Dựa vào các di tích hóa thạch người ta đã chứng minh lưỡng cư cổ bắt nguồn từ cá vây chân cổ, bò sát cổ bắt nguồn từ lưỡng cư cổ, chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ.

→ Đáp án b

Với nội dung bài Cây phát sinh giới động vật các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về mối quan hệ giữa các nhóm động vật, cây phát sinh giới động vật....

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 56: Cây phát sinh giới động vật. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 7, Giải Vở BT Sinh Học 7, Giải bài tập Sinh học 7, Tài liệu học tập lớp 7, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 7đề thi học kì 2 lớp 7 lớp 7 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
2 1.793
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Sinh học 7 Xem thêm