Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 55: Tiến hóa về sinh sản

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn bài Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 55: Tiến hóa về sinh sản được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7.

A. Lý thuyết Sinh học 7 bài 55

1. Sinh sản vô tính

- Sinh sản vô tính là: hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

- Có 2 hình thức sinh sản chính:

+ Phân đôi cơ thể: trùng roi xanh, trùng giày…

+ Mọc chồi: san hô, thủy tức…

2. Sinh sản hữu tính

- Hình thức sinh sản ưu thế hơn so với hình thức sinh sản vô tính.

- Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng) → phôi.

- Có 2 hình thức:

+ Thụ tinh ngoài: trứng thụ tinh ngoài cơ thể mẹ (cá, ếch…)

+ Thụ tinh trong: trứng thụ tinh bên trong cơ thể mẹ (thằn lằn, chim, thỏ…)

- Cá thể lưỡng tính: có yếu tố đực và yếu tố cái trên cùng 1 cá thể (giun đất…).

- Cá thể phân tính: yếu tố đực và yếu tố cái trên 2 cá thể khác nhau (giun đũa, thú…).

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 55: Tiến hóa về sinh sản

3. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính

Tùy theo mức độ tiến hóa, sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở các mặt sau đây: sự thụ tinh, đẻ trứng hay đẻ con, sự phát triển phôi có biến thái hay trực tiếp, không nhau thai hoặc có nhau thai. Ngoài ra, còn thể hiện ở tập tính chăm sóc trứng và con non.

- Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 55: Tiến hóa về sinh sản

- Nhận xét: trong sự tiến hóa về sinh sản thì sinh sản hữu tính có ưu thế hơn sinh sản vô tính thể hiện ở:

+ Thụ tinh trong, đẻ con, thai sinh, hình thức chăm sóc trứng, nuôi con góp phần nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót và sức sống của cơ thể con non cao trước sự thay đổi của môi trường.

B. Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 55

Câu 1: Loài nào KHÔNG sinh sản bằng hình thức vô tính?

a. Trùng giày b. Trùng roi c. Trùng biến hình d. Cá chép

Sinh sản vô tính có ở trùng roi xanh, trùng giày, trùng biến hình…

→ Đáp án d

Câu 2: Hình thức sinh sản hữu tính là

a. Mọc chồi b. Tái sinh c. Tiếp hợp d. Phân đôi cơ thể

Tiếp hợp là một hình thức sinh sản hữu tính.

→ Đáp án c

Câu 3: Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài, là vì

a. Đỡ tiêu tốn năng lượng

b. Cho hiệu suất thụ tinh cao

c. Không nhất thiết phải cần môi trường nước

d. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường

Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài vì thụ tinh trong cho hiệu suất thụ tinh cao hơn và con non được bảo vệ trong cơ thể mẹ.

→ Đáp án b

Câu 4: Động vật nào đào hang, lót ổ để bảo vệ con

a. Cá chép b. Thằn lằn bóng đuôi dài c. Thủy tức d. Thỏ

Thỏ có tập tính đào hang và lót ổ để bảo vệ, chăm sóc con non.

→ Đáp án d

Câu 5: Loài nào phát triển KHÔNG trải qua biến thái

a. Châu chấu b. Ếch c. Thằn lằn d. Trai sông

Thằn lằn con phát triển trực tiếp từ phôi đến trưởng thành, không trải qua biến thái.

→ Đáp án c

Câu 6: Loài nào thụ tinh trong

a. Cá chép b. Châu chấu c. Ếch d. Trai sông

Châu chấu phân tính, sinh sản hữu tính bằng thụ tinh trong.

→ Đáp án b

Câu 7: Phát biểu nào sau đây về giới tính của động vật là đúng?

a. Nếu yếu tố cái có ở mọi cá thể thì được gọi là cơ thể phân tính

b. Nếu yếu tố đực có ở mọi cá thể thì được gọi là cơ thể phân tính

c. Nếu yếu tố đực và yếu tố cái có trên cùng một cá thể thì được gọi là cơ thể lưỡng tính

d. Nếu yếu tố đực và yếu tố cái có trên hai cá thể khác nhau thì được gọi là cơ thể lưỡng tính

Nếu yếu tố đực và yếu tố cái có trên cùng một cá thể thì được gọi là cá thể lưỡng tính. Nếu trên hai cá thể khác nhau thì được gọi là cá thể phân tính.

→ Đáp án c

Câu 8: Tập tính sinh sản nào có ở chim

a. Đào hang, lót ổ

b. Con non tự đi kiếm mồi

c. Làm tổ, ấp trứng

d. Nuôi con bằng sữa mẹ

Chim làm tổ, ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều.

→ Đáp án c

Câu 9: Loài nào có nhau thai

a. Thằn lằn bóng đuôi dài

b. Ếch đồng

c. Chim

d. Thỏ

Thỏ sinh sản trực tiếp, có nhau thai.

→ Đáp án d

Câu 10: Sinh sản hữu tính có đặc điểm

a. Thời gian sinh sản nhanh

b. Số lượng cá thể sinh ra lớn

c. Các con mang đặc điểm giống nhau và giống với cơ thể mẹ

d. Các con mang đặc điểm của bố mẹ, có thể xuất hiện đặc điểm mới

Sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). Trứng thụ tinh sẽ phát triển thành phôi. Các con mang đặc điểm của bố mẹ, có thể xuất hiện đặc điểm mới

→ Đáp án d

Với nội dung bài Tiến hóa về sinh sản các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính, sự tiến hóa của các hình thức sinh sản hữu tính....

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 55: Tiến hóa về sinh sản. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 7, Giải Vở BT Sinh Học 7, Trắc nghiệm Sinh học 7, Giải bài tập Sinh học 7, Tài liệu học tập lớp 7, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 7đề thi học kì 2 lớp 7 lớp 7 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
13 2.969
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Sinh học 7 Xem thêm