Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 53

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 53 trang 172: Kẻ đường mũi tên cho từng đại diện theo như mẫu hình 53.1.

Trả lời:

- Vịt trời: đi chạy, bơi, bay

- Gà lôi: đi chạy, bay

- Hươu: đi chạy

- Châu chấu: bò, bay

- Vượn: leo trèo chuyền cành bằng cách cầm nắm, đi chạy

- Giun đất: bò

- Dơi: bay

- Kanguru: nhảu đồng thời bằng hai chân sau

- Cá chép: bơi

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 53 trang 174: Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đặc điểm của cơ quan di chuyển.

Bảng. Sự phức tạp hóa và phân hóa cơ quan di chuyển ở động vật

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Trả lời:

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Câu 1 trang 174 Sinh học 7: Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có 1 hình thức di chuyển.

Trả lời:

- 3 hình thức di chuyển: vịt trời, ngỗng trời (đi chạy, bơi, bay)

- 2 hình thức di chuyển:

+ Gà lôi: đi chạy, bay

+ Châu chấu: bay, bò

- 1 hình thức di chuyển:

+ Hươu, voi, trâu, bò, lợn: đi chạy

+ Cá, tôm, mực: bơi

Câu 2 trang 174 Sinh học 7: Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.

Trả lời:

- Có nhiều hình thức di chuyển thích nghi với đời sống của chúng (châu chấu, bồ câu)

- Các động tác di chuyển linh hoạt, đa dạng thích nghi với điều kiện sống của loài (bàn tay Linh trưởng phù hợp đời sống leo trèo, cầm nắm).

- Tốc độ di chuyển tăng lên (hươu, hổ, báo…)

Đánh giá bài viết
4 635
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Sinh học 7 ngắn nhất

    Xem thêm