Giải bài tập trang 178 SGK Sinh lớp 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Giải bài tập trang 178 SGK Sinh lớp 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Giải bài tập trang 178 SGK Sinh lớp 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thể được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về sự tiến hóa tổ chức cơ thể nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 169 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Giải bài tập trang 174 SGK Sinh lớp 7: Môi trường sống và sự vận động, di chuyển

A. Tóm tắt lý thuyết: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục thể hiện ở sự phức tạp hóa (sự phân hóa) trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hóa một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy (sự chuyển hóa) có tác dụng nâng cao chất lượng hoạt động cơ thể thích nghi với điều kiện sống thay đổi trong quá trình tiến hóa của động vật.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 178 Sinh Học lớp 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Câu hỏi: (trang 178 SGK Sinh 7)

Nêu sự phân hóa và chuyển hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).

Đáp án và hướng dẫn giải câu hỏi:

Ngành

Tên động vật

Hệ hô hấp

Hệ tuần hoàn

Hệ thần kinh

Hệ sinh dục

Động vật nguyên sinh

Trùng biến hình

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Ruột khoang

Thủy tức

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Hình mạng lưới

Tuyến sinh dục không có ống dẫn

Giun đốt

Giun đất

Da

Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)

Tuyến sinh dục có ống dẫn

Chân khớp

Châu chấu

Khí quản

Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)

Tuyến sinh dục có ống dẫn

Động vật có xương sống

- Cá chép

- Ếch đồng

- Thằn lằn bóng

- Chim và thú

- Mang

- Da - phổi

- Phổi

- Phổi và túi khí

Tim có tâm thất và tâm nhĩ, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não, tủy sống)

Tuyến sinh dục có ống dẫn

Đánh giá bài viết
10 1.634
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Sinh học 7

    Xem thêm