Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 30

Ôn tập phần 1 - Động vật không xương sống

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 30 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

I. Tính đa dạng của Động vật không xương sống (trang 69 VBT Sinh học 7)

1. (trang 69 VBT Sinh học 7): Ghi rõ tên ngành của 5 nhóm động vật vào ô trống, ghi tên đại diện động vật vào ô trống ở dưới mỗi hình vào bảng 1.

Trả lời:

Bảng 1. Các đại diện tiêu biểu của Động vật không xương sống

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 30

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 30

II. Sự thích nghi Động vật không xương sống (trang 70 VBT Sinh học 7)

1. (trang 70 VBT Sinh học 7): Ghi một số động vật mà em biết (trong bảng 1) vào cột 2, ghi môi trường sống của động vật vào cột 3, kiểu dinh dưỡng vào cột 4, kiểu di chuyển vào cột 5, kiểu hô hấp ở cột 6 vào bảng 2.

Trả lời:

Bảng 2. Sự thích nghi của động vật với môi trường sống

STT

Tên động vật

Môi trường sống

Sự thích nghi

Kiểu dinh dưỡng

Kiểu di chuyển

Kiểu hô hấp

1

2

3

4

5

6

1

Trùng roi xanh

Nước ao, hồ

Tự dưỡng

Bơi bằng roi

Khuếch tán qua màng cơ thể

2

Trùng biến hình

Nước ao, hồ

Dị dưỡng

Bơi

Khuếch tán qua màng cơ thể

3

Trùng giày

Nước bẩn

Dị dưỡng

Bơi

Khuếch tán qua màng cơ thể

4

Hải quỳ

Đáy biển

Dị dưỡng

Cố định

Khuếch tán qua màng cơ thể

5

Sứa

Biển

Dị dưỡng

Bơi

Khuếch tán qua màng cơ thể

III. Tầm quan trọng trong thực tiễn của Động vật không xương sống (trang 70 VBT Sinh học 7)

1. (trang 70 VBT Sinh học 7): Ghi thêm tên các động vật mà em biết vào bảng 3.

Trả lời:

STT

Tầm quan trọng thực tiễn

Tên loài

1

Làm thực phẩm

Tôm, mực, trai sông

2

Có giá trị xuất khẩu

Tôm, mực

3

Được nhân nuôi

Tôm, vẹm, cá

4

Có giá trị dinh dưỡng chữa bệnh

Mật ong

5

Làm hại cơ thể động vật và người

Sán dây, giun đũa

6

Làm hại thực vật

Ốc sên, sâu

IV. Tóm tắt ghi nhớ (trang 71 VBT Sinh học 7)

Đánh giá bài viết
10 2.081
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Sinh Học 7 Xem thêm