Giải bài tập trang 133 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Giải bài tập trang 133 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Giải bài tập trang 133 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 126 SGK Sinh lớp 7: Thằn lằn bóng đuôi dài

Giải bài tập trang 129 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của thằn lằn

A. Tóm tắt lý thuyết: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bò sát có ba bộ phổ biến: bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu. Tổ tiên bò sát được xuất hiện cách đây khoảng 280 – 230 triệu năm. Thời gian phồn thịnh nhất là Thời đại Khủng long. Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong; trứng có màng dai, giàu noãn hoàng.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 133 Sinh học lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bài 1: (trang 133 SGK Sinh 7)

Nêu môi trường sống của từng đại diện của bộ Bò sát thường gặp?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Bài tập môn Sinh học lớp 7

Bài 2: (trang 133 SGK Sinh 7)

Nêu đặc điểm chung của Bò sát?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc giàu noãn hoàng.

Đánh giá bài viết
10 1.475
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Sinh học 7 Xem thêm