Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 7

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 7 trang 26: Đánh dấu (X) và điền nội dung thích hợp vào ô trống của bảng 1. Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

- Động vật nguyên sinh sống tự do có những đặc điểm gì?

- Động vật nguyên sinh sống kí sinh có những đặc điểm gì?

- Động vật nguyên sinh có những đặc điểm chung gì?

Bảng 1. Đặc điểm chung ngành Động vật nguyên sinh

STT

Đại diện

Kích thước

Cấu tạo từ

Thức ăn

Bộ phận di chuyển

Hình thức sinh sản

Hiển vi

Lớn

1 tế bào

Nhiều tế bào

1

Trùng roi

2

Trùng biến hình

3

Trùng giày

4

Trùng kiết lị

5

Trùng sốt rét

- Vi khuẩn

- Vụn hữu cơ

- Hồng cầu

- Roi, lông bơi, chân giả.

- Tiêu giảm.

- Không có

- Phân đôi.

- Phân nhiều.

- Tiếp hợp.

Trả lời:

STT

Đại diện

Kích thước

Cấu tạo từ

Thức ăn

Bộ phận di chuyển

Hình thức sinh sản

Hiển vi

Lớn

1 tế bào

Nhiều tế bào

1

Trùng roi

x

x

2

Trùng biến hình

x

x

3

Trùng giày

x

x

4

Trùng kiết lị

x

x

5

Trùng sốt rét

x

x

- Vi khuẩn

- Vụn hữu cơ

- Hồng cầu

- Roi, lông bơi, chân giả.

- Tiêu giảm.

- Không có

- Phân đôi.

- Phân nhiều.

- Tiếp hợp.

Thảo luận và trả lời câu hỏi:

- Động vật nguyên sinh sống tự do có những đặc điểm: Có khả năng di chuyển tích cực (roi, lông bơi, chân giả); dị dưỡng nhờ ăn vi khuẩn hay vụn hữu cơ; sinh sản chủ yếu bằng phân đôi.

- Động vật nguyên sinh sống kí sinh có những đặc điểm: ăn hồng cầu; cơ quan di chuyển tiêu giảm; sinh sản vô tính kiểu phân nhiều.

- Động vật nguyên sinh có những đặc điểm chung: cơ thể chỉ gồm 1 tế bào, có kích thước hiển vi, phần lớn dị dưỡng.

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 7 trang 27: Dựa vào các kiến thức trong chương 1 và các thông tin trên, thảo luận và ghi tên động vật nguyên sin hem biết vào bảng 2. Bảng 2. Vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Vai trò thực tiễn

Tên các đại diện

Làm thức ăn cho động vật nhỏ

Gây bệnh ở động vật

Gây bệnh ở người

Có ý nghĩa về địa chất

Trả lời:

Vai trò thực tiễn

Tên các đại diện

Làm thức ăn cho động vật nhỏ

Trùng biến hình, trùng nhầy, trùng roi giáp.

Gây bệnh ở động vật

Trùng cầu, trùng bào tử.

Gây bệnh ở người

Trùng roi máu, trùng kiết lị, trùng sốt rét.

Có ý nghĩa về địa chất

Trùng lỗ, trùng phóng xạ, trùng roi, trùng giày, trùng biến hình, trùng hình chuông.

Câu 1 trang 28 Sinh học 7: Đặc điểm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh?

Trả lời:

Cấu tạo từ 1 tế bào, kích thước cơ thể hiển vi.

Câu 2 trang 28 Sinh học 7: Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.

Trả lời:

Trùng biến hình, trùng nhầy, trùng roi giáp, trùng roi xanh.

Câu 3 trang 28 Sinh học 7: Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh.

Trả lời:

- Trùng kiết lị: theo thức ăn đi vào ruột.

- Trùng sốt rét: nhờ muỗi Anophen làm vật trung gian truyền bệnh.

Đánh giá bài viết
12 3.031
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Sinh học 7 ngắn nhất

    Xem thêm