Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 53

Giải VBT Sinh học 7 bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 53 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

I. Các hình thức di chuyển (trang 115 VBT Sinh học 7)

1. (trang 115 VBT Sinh học 7): Kẻ từng mũi tên cho từng đại diện theo như mẫu hình 53.1

Trả lời:

- Vịt trời: đi chạy, bơi, bay

- Gà lôi: đi chạy, bay

- Hươu: đi chạy

- Châu chấu: bò, bay, nhảy đồng thời bằng 2 chân sau

- Vượn: leo trèo bằng cách cầm nắm

II. Sự tiến hóa cơ quan di chuyển (trang 115 VBT Sinh học 7)

1. (trang 115 VBT Sinh học 7): Đọc và điền tên những đjai diện động vật vào cột trống của bảng sau sao cho tương ứng với các đặc điểm của cơ quan di chuyển

Trả lời:

Bảng. Sự phức tạp hóa và phân hóa cơ quan di chuyển ở động vật

Đặc điểm cơ quan di chuyển

Tên động vật

Chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định

Hải quỳ, san hô

Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo

Thủy tức

Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản (mấu lồi cơ và tơ bơi)

Giun

Cơ quan di chuyển đã phân hóa thành chi phân đốt

Rết

Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau

5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi

Tôm

2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy

Châu chấu

Vây bơi với các tia vây

Chi năm ngón có màng bơi

Ếch

Cánh được cấu tạo bằng lông vũ

Chim

Cánh được cấu tạo bằng màng da

Dơi

Bàn tay, bàn chân cầm nắm

Khỉ, vượn

Câu hỏi (trang 116 VBT Sinh học 7)

1. (trang 116 VBT Sinh học 7): Hãy điền tên các đại diện động vật vào bảng sau sao cho phù hợp.

Trả lời:

Hình thức di chuyển

3 hình thức

2 hình thức

1 hình thức

Đại diện

Vịt trời, châu chấu,…

Vượn, chim cánh cụt,…

Cá chép, giun, dơi,…

2. (trang 116 VBT Sinh học 7): Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.

Trả lời:

Trong quá trình tiến hóa, sự hoàn chỉnh các cơ quan di chuyển tạo điều kiện cho con vật có nhiều hình thức di chuyển (bồ câu, châu chấu) thích nghi với điều kiện sống của chúng. Ớ từng cơ quan vận động, các động tác cũng dần dần linh hoạt, đa dạng hơn thích nghi với điều kiện sống của loài (bàn tay khỉ thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo...).

Đánh giá bài viết
23 1.281
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Sinh Học 7 Xem thêm