Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 56

Giải VBT Sinh học 7 bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 56 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật (trang 121 VBT Sinh học 7)

1. (trang 121 VBT Sinh học 7): Trên hình 56.2A, hãy gạch chân một nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch chân bằng hai nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay

Trả lời:

+ Gạch chân một nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ: di tích nắp mang, vây đuôi, vảy.

+ Gạch chân hai nét đối những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay: chi năm ngón

- Trên hình 56.2B, hãy gạch chân một nét những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay.

3 ngón đều có vuốt, đuôi dài có 23 đốt sống đuôi.

- Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ, chim cổ và bò sát cổ.

Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên rằng lưỡng cư cổ có nguồn gốc từ cá vây chân cổ, bò sát cổ có nguồn gốc từ lưỡng cư cổ, chim cổ có nguồn gốc từ bò sát cổ.

II. Cây phát sinh giới Động vật (trang 122 VBT Sinh học 7)

1. (trang 122 VBT Sinh học 7): Quan sát, đọc chú thích trên sơ đồ cây phát sinh hình 56.3 SGK, trả lời những câu hỏi sau.

a) Cho biết ngành Chân khớp có quan hệ họ hàng gần với ngành Thân mềm hơn hay là gần với Động vật có xương sống hơn.

b) Cho biết ngành Thân mềm có quan hệ họ hàng gần với ngành Ruột khoang hơn hay là gần với ngành Giun đốt hơn.

Trả lời:

a) Ngành Chân khớp có quan hệ họ hàng gần với ngành Thân mềm hơn.

b) Ngành Thân mềm có quan hệ họ hàng gần với ngành Giun đốt hơn.

Câu hỏi (trang 123 VBT Sinh học 7)

1. (trang 123 VBT Sinh học 7): Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

Trả lời:

- Chỉ ra mối quan hệ họ hàng giữa các loài động vật với nhau

- Cho biết loài nào chiếm số lượng lớn

- Cho biết thời gian hình thành của ngành động vật.

- Chỉ ra nguồn gốc của các loài động vật.

2. (trang 123 VBT Sinh học 7): Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay với cá chép hơn. Em hãy đánh dấu × vào ô trống ở đầu câu trả lời đúng.

Trả lời:

a- Cá voi có quan hệ họ hàng gần với cá chép

x

b- Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao.

c- Cả a và b.

Đánh giá bài viết
10 1.504
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Sinh Học 7 Xem thêm