Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 59

Giải VBT Sinh học 7 bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 59 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

II. Biện pháp đấu tranh sinh học (trang 126, 127 VBT Sinh học 7)

1. (trang 126 VBT Sinh học 7): Điền vào bảng sau tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng:

Trả lời:

Bảng. Các biện pháp đấu tranh sinh học

Các biện pháp đấu tranh sinh học

Tên sinh vật gây hại

Tên thiên địch

Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại

Chuột, Sâu bọ, cua ốc

Mèo, Gia cầm

Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại

Trứng sâu xám

Ong mắt đỏ

Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền diệt sinh vật gây hại

Thỏ

Vi khuẩn Myoma

2. (trang 127 VBT Sinh học 7): Giải thích biện pháp gây vô sinh để diệt sinh vật gây hại.

Trả lời:

- Sử dụng cho các loài phân tính. Ví dụ như ruồi

- Người ta tiêu diệt hết các con đực để khiến cho các con cái không sinh đẻ ra con được.

→ Kết quả: các thế hệ sau không được duy trì.

Câu hỏi (trang 127 VBT Sinh học 7)

1. (trang 127 VBT Sinh học 7): Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học:

Trả lời:

Sử dụng thiên địch: sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại; sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại.

2. (trang 127 VBT Sinh học 7): Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ.

Trả lời:

Tên các biện pháp đấu tranh sinh học

Ví dụ

Sử dụng thiên địch

Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm

Gây vô sinh diệt động vật gây hại

Ưu điểm

Không gây ô nhiễm môi trường

Hiệu quả cao

Hiệu quả cao

Về mùa sinh sản, cuối xuân đầu hè, chim sẻ ăn nhiều sâu bọ có hại cho nông nghiêp.

Hạn chế

Nhiều loài thiên địch được di nhập, vì không quen với khí hậu địa phương nên phát triển kém. Thiên địch phát triển mạnh ảnh hưởng tới loài khác

Có thể truyền bệnh cho loài khác

Có thể gây mất cân bằng sinh học

Chim sẻ vào đầu xuân, thu và đông, ăn lúa, thậm chí ở nhiều vùng còn ăn cả mạ mới gieo.

Đánh giá bài viết
9 1.853
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Sinh Học 7 Xem thêm