Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 43

Giải VBT Sinh học 7 bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 43 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

I. Các cơ quan dinh dưỡng (trang 97, 98 VBT Sinh học 7)

1. (trang 97 VBT Sinh học 7): Điền vào ô trống trong bảng so sánh cấu tạo tim ở chim bồ câu và thằn lằn

Trả lời:

Chim bồ câu

Thằn lằn

Cấu tạo tim

Tim 4 ngăn, máu không pha trộn

Tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt nên máu còn pha trộn

2. (trang 98 VBT Sinh học 7): Điền vào bảng so sánh hô hấp của chim bồ câu và thằn lằn

Trả lời:

Chim

Thằn lằn

Hô hấp

Phổi

Gồm hệ thống ống khí và túi khí

Có nhiều vách ngăn

Sự hô hấp

Sự thông khí do sự hút đẩy của túi khí và sự thay đổi của thể tích lồng ngực

Sự thông khí nhờ các hoạt động của cơ liên sườn

Câu hỏi (trang 98 VBT Sinh học 7)

1. (trang 98 VBT Sinh học 7): Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay.

Em hãy đánh dấu x vào ô trống ở đầu các câu trả lời đúng

Trả lời:

x

a) Hệ hô hấp có thêm hệ thống ống khí

x

b) Phổi có nhiều ống khí, thông với hệ thống túi khí

c) Tim 4 ngăn, máu không bị pha trộn

x

d) Sự thông khí phổi là nhờ sự co dãn của các túi khí khi bay cũng như khi co dãn của các cơ sườn

2. (trang 98 VBT Sinh học 7): So sánh những điểm sai khác trong cấu tạo của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau:

Trả lời:

Các hệ cơ quan

Chim bồ câu

Thằn lằn

Tuần hoàn

Tim 4 ngăn, máu không pha trộn

Tim 3 ngăn, có vách ngăn hụt, máu pha

Tiêu hóa

Có sự biến đổi thích nghi với đời sống bay (mỏ sừng không răng,…), tốc độ tiêu hóa cao.

Tốc độ tiêu hóa thấp

Hô hấp

Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống túi khí

Phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi

Bài tiết

Thận sau

Thận sau

Sinh sản

Thụ tinh trong, đẻ và ấp trứng

Thụ tinh trong, đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường

Đánh giá bài viết
27 4.057
Sắp xếp theo

    Giải Vở BT Sinh Học 7

    Xem thêm