Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 57

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 57: Ôn tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ và nội dung tích hợp

a. Kiến thức

 • Học sinh nêu được sự tiến hoá của giới động vật từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.
 • Học sinh thấy rõ được đặc điểm thích nghi của động vật với môi trường sống.
 • Chỉ rõ giá trị nhiều mặt của giới động vật.

b. Kĩ năng:Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức.

c. Thái độ:Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

d. Tích hợp: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ động thực vật.

2. Các kĩ năng sống cơ bản.

 • Kĩ năng tự nhận thức.
 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực.
 • Kĩ năng hợp tác.
 • Kĩ năng tư duy sáng tạo.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
 • Kĩ năng kiểm soát cảm xúc.

3. Các phương pháp dạy học tích cực

 • Phương pháp dạy học theo nhóm.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề.
 • Phương pháp trực quan.
 • Phương pháp thực hành.

II. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

 • Tranh ảnh về động vật đã học.
 • Bảng thống kê về cấu tạo và tầm quan trọng

2. Phương án dạy học:

 • Sự tiến hóa của động vật
 • Tầm quan trọng trong thực tiễn của động vật

3. Hoạt động dạy và học

* Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.

*Kiểm tra bài cũ

Hoạt động khởi động

Hoạt động hình thành kiến thức:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động 1:

Sự tiến hoá của giới động vật.

Mục tiêu: HS thấy được sự tiến hoá từ đơn giản đến phức tạp của giới động vật.

....................

- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ cho nhóm:

- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành bảng 1 “Sự tiến hoá của giới động vật”

- GV kẻ sẵn bảng 1 trên bảng phụ cho HS chữa bài.

- GV cho HS ghi kết quả của nhóm.

- GV tổng hợp các ý kiến của các nhóm.

- Cho HS quan sát bảng đáp án.

Hoạt động 1:

Sự tiến hoá của giới động vật

-Học sinh hoạt động nhóm:

- Cá nhân tự nghiên cứu thông tin SGK trang 200, thu thập kiến thức.

- Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời

- Yêu cầu nêu được:

+ Tên ngành

+ Đặc điểm tiến hoá phải liên tục từ thấp đến cao.

+ Con đại diện phải điển hình.

- Đại diện nhóm lên ghi kết quả vào bảng 1, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- Các nhóm sửa chữa nếu cần.

Đánh giá bài viết
1 215
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 7

Xem thêm