Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 18

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 18: Kiểm tra 45 phút bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

  • Nhằm giúp Hs ôn tập, kiểm tra những kiến thức đã học từ đầu năm.
  • Gv có thể nắm được tỉ lệ Hs nắm bắt được những kiến thức đã học để từ đó thay đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng Hs, đặc điểm từng lớp.

II. Các kĩ năng sống cơ bản.

  • Kĩ năng tự nhận thức.
  • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông .
  • Kĩ năng kiên định.
  • Kĩ năng giải quyết vấn đề.
  • Kĩ năng quản lí thời gian.

III. Các phương pháp dạy học tích cực.

  • Phương pháp giải quyết vấn đề.

IV. Đồ dùng dạy học

GV: nội dung đề kiểm tra.

Hs: chuẩn bị kiến thức đã học, giấy, bút.

V. Hoạt động dạy và học

1. Ổn định lớp.

2. Phát đề

3. Nội dung đề kiểm tra

Đánh giá bài viết
1 445
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 7

Xem thêm