Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 67

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 67: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng ở địa phương bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: Học sinh tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tế sản xuất ở địa phương để bổ sung kiến thức về một số động vật có tầm quan trọng thực tế ở địa phương.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức theo chủ đề.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích môn học.

II. Các kĩ năng sống cơ bản.

 • Kĩ năng tự nhận thức.
 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực.
 • Kĩ năng hợp tác.
 • Kĩ năng tư duy sáng tạo.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
 • Kĩ năng kiểm soát cảm xúc.

III. Các phương pháp dạy học tích cực.

 • Phương pháp dạy học theo nhóm.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề.
 • Phương pháp trực quan.
 • Phương pháp thực hành.

IV. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- HS: Sưu tầm thông tin về một số loài động vật có giá trị kinh tế ở địa phương.

- GV: Hướng dẫn viết báo cáo.

V. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động 1: Thu thập thông tin (tiếp theo)

Giá trị kinh tế

- Gia đình:

+ Thu thập từng loài

+ Tổng thu nhập xuất chuồng.

+ Giá trị VNĐ/năm

- Địa phương

+ Tăng nguồn thu nhập kinh tế địa phương nhờ chăn nuôi động vật.

+ Ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương

+ Đối với quốc gia

GV chú ý:

+ Đối với HS ở khu công nghiệp hay làng nghề, HS phải trình bày chi tiết quy trình nuôi, giá trị kinh tế cụ thể.

+ Đối với HS ở thành phố lớn không có điều kiện tham quan cụ thể thì chủ yếu dựa vào các thông tin trên sách, báo và chương trình phổ biến kiến thức trên ti vi.

Hoạt động 2: Báo cáo của học sinh

- GV yêu cầu các nhóm lần lượt báo cáo kết quả.

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 209
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 7

Xem thêm