Giáo án Sinh học lớp 11 ban Cơ bản

Giáo án môn Sinh học lớp 11

Giáo án Sinh học lớp 11 ban Cơ bản được sưu tầm và tổng hợp lại từ những bộ giáo án hay trên cả nước với mục tiêu cung cấp cho các thầy cô tài liệu tham khảo chất lượng cũng như giúp học sinh có thể nắm được nội dung, kiến thức trong chương trình môn Sinh học lớp 11.

Giáo án Sinh học 11 Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

I. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này học sinh cần:

1. Kiến thức:

  • Mô tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng.
  • Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.
  • Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ trong quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng.

2. Kĩ năng:

  • Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.

3. Thái độ:

  • Giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến quá trình hút nước.

II. Đồ dùng dạy học

  • Tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3 SGK.
  • Máy chiếu.

III. Phương pháp dạy học

  • Trực quan, thảo luận và hỏi đáp.

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp:

2. Bài mới:
Đánh giá bài viết
5 11.053
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 11

Xem thêm