Giáo án Tin học 6 bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 6 bài 21

Giáo án Tin học 6 bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng (Tiếp theo) là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Biết được lợi ích của việc trình bày thông tin dưới dạng bảng.
  • Biết cách tạo được bảng đơn giản, thêm hàng, cột, xóa hàng, cột.
  • Biết cách nhập, định dạng văn bản trong bảng.

2. Kĩ năng:

  • Tạo được bảng đơn giản, thêm hàng, cột, xóa hàng, cột.
  • Nhập, định dạng văn bản trong bảng.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu 1: Thực hiện các thao tác tạo bảng (3 hàng, 4 cột) và thực hiện thay đổi kích thước?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (20’) Chèn thêm hành hoặc cột.

+ GV: Làm thế nào để thêm hàng hoặc cột vào bảng dữ liệu?

+ GV: Hướng dẫn HS thao tác để thêm một hàng.

+ GV: Yêu cầu HS cho nhận xét về hàng mới được tạo ra.

+ GV: Thao tác chèn thêm cột cho HS quan sát và nhận biết.

+ GV: Yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện lại thao tác tạo bảng dưới sự hướng dẫn của GV.

+ GV: Yêu cầu HS rút ra các bước tạo bảng trong phần mềm soạn thảo.

+ GV: Nhận xét và sửa chữa những sai sót của các em.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác nhắc lại các bước thực hiện.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét.

+ GV: Cho HS tự thực hiện theo cá nhân.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ HS: Đọc SGK/105 và tìm hiểu các thực hiện.

+ HS: Di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng (ngoài cột cuối cùng) và nhấn Enter.

+ HS: Một hành mới được chèn thêm sau hàng có con trỏ và con trỏ soạn thảo chuyển tới ô đầu tiên của hàng mới.

+ HS: Quan sát thao tác thực hiện của GV và rút ra các bước chèn thêm cột vào bảng.

+ HS: Các bước thực hiện:

1. Đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong cột.

2. Chọn lệnh Table → Insert → Columns to the Left (Chèn cột vào bên trái) hoặc Table → Insert → Columns to the Right (Chèn cột vào bên phải).

+ HS: Cột mới sẽ được thêm vào bên trái (hoặc bên phải) cột có con trỏ soạn thảo.

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

3. Chèn thêm hàng hoặc cột.

Các bước thực hiện:

1. Đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong cột.

2. Chọn lệnh Table → Insert → Columns to the Left (Chèn cột vào bên trái) hoặc Table → Insert → Columns to the Right (Chèn cột vào bên phải).

Hoạt động 2: (18’) Xóa hàng, cột hoặc bảng.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách xóa nội dung trong văn bản?

+ GV: Thao tác thực hiện xóa bảng sử dụng phím Delete và cho nhận xét về kết quả nhận được.

+ GV: Vậy để xóa hàng, cột hoặc bảng thì phải thực hiện như thế nào?

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác.

+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện thao tác.

+ GV: Củng cố thao tác cho HS.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên thực hiện thao tác xóa hàng, cột hoặc bảng.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em không thực hiện được.

+ HS: Chọn phần văn bản muốn xóa và nhấn phím Delete.

+ HS: Chọn hai cột của bảng và nhấn phím Delete để xóa hai cột đó, thì chỉ xóa được nội dung của các ô trong cột bị xóa, còn các cột thì không bị xóa.

+ HS: Đọc và tìm hiểu SGK/105 trình bày các bước thực hiện.

+ HS: Chú ý các thao tác của GV thực hiện.

+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác theo sự hướng dẫn.

+ HS: Lắng nghe và chỉnh sửa.

+ HS: Sử dụng các lệnh sau:

- Xóa hàng: Table → Delete → Rows.

- Xóa cột: Table → Delete → Columns.

- Xóa bảng: Table → Delete → Table.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót gặp phải.

4. Xóa hàng, cột hoặc bảng.

Sử dụng các lệnh sau:

- Xóa hàng: Table → Delete → Rows.

- Xóa cột: Table → Delete → Columns.

- Xóa bảng: Table → Delete → Table.

4. Củng cố:

  • Củng cố các thao tác được học trong bài.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại nội dung bài. Xem trước nội dung bài học tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

...........................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 431
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm