Kế hoạch giảng dạy môn Tin học lớp 6 năm 2020 - 2021

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học lớp 6

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học lớp 6 năm 2020 - 2021 tổng hợp các kiến thức trọng tâm, mức độ cần đạt của mỗi bài học phần Tin học lớp 6 trong chương trình học. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ đáp án.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Kế hoạch dạy học môn Tin học lớp 6

Tuần

Tiết PPCT

Tên chủ đề

Nội dung điều chỉnh

HD thực hiện

HKI

1

1

Bài 1: Thông tin và tin học

2

Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

2

3

Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính

4

Bài 4:Máy tính và phần mềm máy tính

3

5

Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính(tt)

6

Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính(tt)

4

7

Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính

8

Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính (tt)

5

9

Kiểm tra

10

Bài 5: Luyện tập chuột máy tính

6

11

Thực hành

12

Thực hành

7

13

Bài 6: Học gõ mười ngón

14

Thực hành

8

15

Thực hành

16

Kiểm tra thực hành

9

17

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?

18

Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

10

19

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính.

20

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính(tt)

11

21

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính(tt)

22

Bài 12: Hệ điều hành Windows

12

23

Bài 12: Hệ điều hành Windows(tt)

24

Bài thực hành 2: Làm quen với Windows

13

25

Bài thực hành 2: Làm quen với Windows(tt)

26

Bài thực hành 2: Làm quen với Windows(tt)

14

27

Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục

28

Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục(tt)

15

29

Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục(tt)

30

Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

16

31

Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin(tt)

32

Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin(tt)

17

33

Ôn tập

34

Ôn tập(tt)

18

35

Kiểm tra học kỳ I

19

36

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II

20

37

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

38

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản(tt)

21

39

Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản.

40

Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản(tt)

22

41

Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em

42

Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em (tt)

23

43

Bài 15: Chỉnh sửa văn bản.

44

Bài 15: Chỉnh sửa văn bản(tt)

24

45

Bài 15: Chỉnh sửa văn bản(tt)

46

Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản.

25

47

Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản(tt)

48

Kiểm tra

26

49

Bài 16: Định dạng văn bản

Mục 2. Định dạng bằng hộp thoại Font

Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu. Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết

50

Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

Mục 3. Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph

Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu. Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết

27

51

Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản

Mục 2b) Thực hành

Học sinh tự thực hành.

Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết.

52

Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản(tt)

28

53

Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

54

Bài 18: Trình bày trang văn bản và in(tt)

29

55

Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa.

56

Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa(tt)

30

57

Bài thực hành 8: Em viết báo tường

58

Bài thực hành 8: Em viết báo tường(tt)

31

59

Kiểm tra thực hành

60

Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

32

61

Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng(tt)

62

Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

Mục 2b) Soạn báo cáo kết quả học tập của em

Học sinh tự thực hành.

Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết

33

63

Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em(tt)

64

Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền

34

65

Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền(tt)

66

Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền(tt)

35

67

Ôn tập

68

Ôn tập(tt)

36

69

Kiểm tra học kì II

37

70

Kiểm tra học kì II

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 hay đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 3.137
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học 6

    Xem thêm