Hoàng Ngọc Thiên Vật Lý Lớp 9

Hai điện trở mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế là 12V

Hai điện trở mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế là 12V thì cường độ dòng điện qua mạch chính là bao nhiêu? Biết:Trình đọc Chân thực (0.5 Điểm) 𝑅1 =30Ω ; 𝑅2 =50Ω R 1 = 30 Ω ; R 2 = 50 Ω 𝐴. 0,1𝐴 A . 0 , 1 A 𝐵. 0,15𝐴 B . 0 , 15 A 𝐶. 0,3𝐴 C . 0 , 3 A 𝐷. 0,45𝐴 D . 0 , 45 A 12

Vật Lý Xem thêm