Hàm chia lấy số nguyên trong Excel

Hàm chia lấy số nguyên trong Excel

Hàm chia trong Excel là một trong những hàm thông dụng và hay sử dụng trong Excel. Trong đó hàm chia lấy số nguyên là một hàm thông dụng và thường xuyên được sử dụng khi cần thực hiện các phép chia. Trong bài này VnDoc sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm chia lấy số nguyên trong Excel.

Các hàm tài chính trong Excel

Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng trong excel 2013

Những phím tắt “vô giá” trong Excel

Cách sử dụng Hàm QUOTIENT - Hàm chia lấy số nguyên

Hàm QUOTIENT là hàm chia trả về phần nguyên của phép chia.

Cú pháp

QUOTIENT(numerator,denominator)

Trong đó:

  • numerator: là số bị chia, bắt buộc.
  • denominator: là số chia, bắt buộc.

Nếu một trong hai đối số numerator hoặc denominator không phải là số thì hàm QUOTIENT sẽ trả về giá trị lỗi.

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu như sau:

hàm chia trong excel

Yêu cầu: Sử dụng hàm QUOTIENT để lấy phần nguyên khi lần lượt lấy số Number1 chia cho số Number2.

Áp dụng công thức hàm QUOTIENT cho ô C4: =QUOTIENT(A4;B4).

hàm chia trong excel

Tương tự với các dữ liệu khác, các bạn sẽ được kết quả như sau:

hàm chia trong excel

Ghi chú

  • Kết quả cùng dấu với số chia, không quan tâm đến dấu của số bị chia.
  • Nếu số chia là 0, thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi.

Bài viết trên đã giới thiệu tới các bạn cú pháp và cách sử dụng hàm chia lấy số nguyên QUOTIENT trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Đánh giá bài viết
1 1.254
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm