Heo Ú Lịch Sử lớp 7

Hãy lập và hoàn thành trực thời gian về những sự kiện chính diễn ra trong thời Ngô - Đinh - Tiền Lê

Trục thời gian

3
3 Câu trả lời
 • Nguyễnn Hiềnn
  Nguyễnn Hiềnn

  Năm 939: Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa.

  Năm 944: Ngô Quyền mất, chính quyền nhà Ngô suy yếu.

  Năm 965: Chính quyền nhà Ngô tan rã.

  Năm 968: Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập ra nhà Đinh.

  Năm 970: Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu mới là Thái Bình.

  Năm 979: Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liễn bị sát hại.

  Năm 981: Kháng chiến chống Tống của nhà Tiền Lê giành thắng lợi

  Năm 1005: Lê Hoàn mất, nhà Tiền Lê suy yếu.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 17:20 21/11
  • Tiểu Hòa Thượng
   Tiểu Hòa Thượng

   (1) Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa.

   (2) Ngô Quyền mất, chính quyền nhà Ngô suy yếu.

   (3) Chính quyền nhà Ngô tan rã.

   (4) Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập ra nhà Đinh.

   (5) Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu mới là Thái Bình.

   (6) Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liễn bị sát hại.

   (7) Kháng chiến chống Tống của nhà Tiền Lê giành thắng lợi

   (8) Lê Hoàn mất, nhà Tiền Lê suy yếu.

   0 Trả lời 17:18 21/11
   • Chanaries
    0 Trả lời 17:20 21/11
    Lịch Sử Xem thêm