Satoru Gojo Hóa học

Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình điều chế và thu khí X.

Biết khí X là chất khí dùng để bơm vào khí cầu, bóng thám không.

a) Hãy xác định khí X, dung dịch (1), chất rắn (2) và viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm.

b) Khí X được thu bằng phương pháp gì? Vì sao lại đặt ống nghiệm thu như vậy?

2) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra (ghi điều kiện phản ứng nếu có) thực hiện chuyển đổi hoá học sau: KClO3 → O2 → H2O → H2 → Fe

3
3 Câu trả lời
 • Lang băm
  Lang băm

  1)

  (a) Khí X là khí Hidro (H2)

  (b) Dung dịch là: Axitclohidric (HCl) hoặc Axitsunfuric loãng (H2SO4)

  Chất rắn là: Fe, Zn, Mg, Al,...

  PTHH: Fe + HCl -> FeCl2 +H2 (không cần nhiệt độ nhé)

  Khí X có thể được thu bằng 2 phương pháp là: đẩy khí và đẩy nước

  Đặt ống nghiệm thu úp xuống như trong hình vì theo như tính chất vật lý của khí Hidro thì đây là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí, nhẹ hơn cả Oxi hay Nitơ có trong không khí. Vì vậy, nếu muốn thu khí Hidro cần úp bình thu để khí không bị bay và đẩy ra ngoài.

  0 Trả lời 10:23 10/05
  • Gấu Đi Bộ
   Gấu Đi Bộ

   2) 2KClO3 -> 2KCl + 3O2 (Cần đk nhiệt độ)

   O2 + 2H2 → 2H2O (Cần đk nhiệt độ)

   2H2O → 2H2 + O2 (Cần đk nhiệt độ)

   H2 +FeO → Fe + H2O (Cần đk nhiệt độ)

   0 Trả lời 10:24 10/05
   • Kẻ cướp trái tim tôi
    Kẻ cướp trái tim tôi

    Bạn tham khảo thêm: https://vndoc.com/ly-thuyet-tong-hop-chuong-chat-khi-179781

    0 Trả lời 10:26 10/05

    Hóa học

    Xem thêm