Nguyễn Thị Phương Tuyết Hóa học Lớp 6

Kể tên một số vật dụng được chế tạo từ kim loại (nhôm, đồng ...)

4
4 Câu trả lời
 • Batman
  Batman

  Một số vật dụng được chế tạo từ kim loại:

  Ấm đun nước, xoong, nồi, mâm nhôm, thìa, chậu nhôm được làm từ nhôm

  Lõi dây điện, lư hương đồng chế tạo từ đồng

  Dao, song sắt cửa số, lan can, cánh cổng, vành quạt... được làm từ sắt

  0 Trả lời 17:03 31/10
  • Bạch Dương
   Bạch Dương

   Một số vật dụng được chế tạo từ kim loại:

   Từ nhôm: ấm đun nước, xoong, nồi, mâm nhôm, thìa, muôi canh, chậu nhôm

   Từ đồng: Lõi dây điện chế tạo từ đồng

   Từ Sắt: Dao, cuốc, xẻng, búa, liềm …

   0 Trả lời 16:58 31/10
   • Bơ

    Một số vật dụng được chế tạo từ kim loại:

    Ấm đun nước, xoong, nồi, mâm nhôm, thìa, muôi canh, chậu nhôm được làm từ nhôm

    Lõi dây điện chế tạo từ đồng

    Dao, cuốc, xẻng, búa, liềm, song sắt cửa số, lan can,... được làm từ sắt

    0 Trả lời 17:00 31/10
    • Ai Doruyashi
     Ai Doruyashi

     Một số vật dụng được chế tạo từ kim loại:

     Từ nhôm: ấm đun nước, xoong, nồi, mâm nhôm, thìa, muôi canh, chậu nhôm

     Từ đồng: Lõi dây điện chế tạo từ đồng

     Từ Sắt: Dao, cuốc, xẻng, búa, liềm …


     0 Trả lời 19:22 12/11
     Hóa học Xem thêm