thị dung cù Toán học

Lan có 159 quả cherry, Minh có nhiều hơn Lan 125 quả

. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quả cherry?

3
3 Câu trả lời
 • Trần Thị Mỹ Lệ
  Trần Thị Mỹ Lệ

  Lan có 159 quả cherry, Minh có nhiều hơn Lan 125 quả. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quả cherry?

  Lời giải:

  Minh có số quả cherry là:

  159 + 125 = 285 (quả)

  Cả hai bạn Lan và Minh có số quả cherry là:

  159 +285 = 444 (quả)

  Đáp số: 444 (quả)

  Trả lời hay
  21 Trả lời 20:15 23/12
  • Khuong Cá
   Khuong Cá

   159+125=285

   0 Trả lời 20:09 11/03
   • Ngan Nguyen
    Ngan Nguyen

    Dễ vậy cũng hỏi 🥲

    0 Trả lời 10:20 28/12

    Toán học

    Xem thêm