Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 - 9 môn Ngữ văn năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GDĐT TP
TRƯỜNG THCS
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Văn - Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Nội dung
Mức độ cần đạt
Tổng số
Nhận biết
Vận dụng
Vận
dụng
I. Đọc - hiểu
- Nhớ tên
văn bản,
tên tác giả
Nêu
được
cảm
nhận về
vẻ đẹp
ngoại
hình
cường
tráng của
Dế Mèn
Tổng
Số câu
1
1
4
Số điểm
1,0
1,0
4,0
Tỉ lệ
10%
10%
40%
II. Làm văn
Viết 01
bài văn
miêu tả
Tổng
Số câu
1
1
Số điểm
6,0
6,0
Tỉ lệ
60%
60%
Tổng
Cộng
Số câu
1
1
1
5
Số điểm
1,0
1,0
6,0
10,0
Tỉ lệ
10%
10%
60%
100%
ĐỀ BÀI
I. Đọc - hiểu (4,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau trả lời các câu hỏi.
“Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách
vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia
ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ n, đã nghe tiếng
phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
gương được rất ưa nhìn. Đầu tôi to và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào
cũng nhai ngoàm ngoạp như hai ỡi liềm máy làm việc."
(Trích Ngữ văn 6 - Tập 2)
Câu 1
Đoạn văn trên trích trong n bản nào? c giả ai? (1,0 điểm)
Câu 2
Nêu nội dung đoạn trích? (1 điểm)
Câu 3
Chỉ ra một câu n sử dụng phép tu từ so sánh trong đoạn văn trên u tác dụng của phép so
sánh trong câu văn đó. (1 điểm)
Câu 4
Nêu cảm nhận của em về hình ảnh Dế Mèn trong đoạn trích trên bằng 1 đoạn văn ngắn (Từ 3-5 câu)
(1,0 điểm)
II. Làm văn: (6,0 điểm)
Hãy tả lại quang cảnh mái trường thân u vào buổi sáng đầu tiên em tới trường sau nghỉ dài
chống dịch Covid-19.
HƯỚNG DẪN CHẤM
(Bn ng dẫn chm gồm 04 trang)
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá đúng bài làm của thí sinh.
Tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Khi vận dụng đáp án thang điểm, giám khảo cần chủ động, linh hoạt với tinh thần trân trọng i
làm của học sinh. Đặc biệt những bài viết cảm xúc, ý kiến riêng thể hiện sự độc lập, sáng
tạo trong duy trong cách thể hiện.
- Nếu việc chi tiết hóa điểm các ý cần phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm được thống
nhất trong toàn hội đồng chấm kiểm tra.
- Điểm toàn bài tổng điểm của các câu hỏi trong đề kiểm tra, chấm điểm lẻ đến 0,25 không
làm tròn.
II. ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
I. Đọc hiểu (4,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)
- Mức đạt tối đa: (1,0 điểm)
+ Tên văn bản: Bài học đường đời đầu tiên
+ Tên tác giả: Hoài
- Mức chưa đạt tối đa: (0,5 điểm)
+ Chỉ đạt một trong hai yêu cầu trên.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
- Mức không đạt: (0 điểm)
+ Trả lời sai hoặc không câu trả lời.
Câu 2: (1,0 điểm)
- Mức đạt tối đa: (1,0 điểm)
- Tìm 02 từ mượn trong đoạn trích: đình thần, lỗi lạc, công quán....(HS tìm được các từ
khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa).
- Mức chưa đạt tối đa: (0,5 điểm)
+ Chỉ đạt 1/2 yêu cầu trên.
- Mức không đạt: (0 điểm)
+ Trả lời sai hoặc không câu trả lời.
Câu 3: (1,0 điểm)
- Mức đạt tối đa: (1,0 điểm)
- Các câu sử dụng tu từ so nh là:
+ Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như nhát dao vừa lia qua.
+ Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.
HS chỉ cần chi ra 1 trong 3 câu đạt 0,5 điểm. Chỉ ra được tác dụng cụ thể trong câu văn đó
được 0,5 điểm.
- Mức chưa đạt tối đa: (0,5 điểm)
+ Chỉ đạt 1/2 yêu cầu trên.
- Mức không đạt: (0 điểm)
+ Trả lời sai hoặc không câu trả lời.
Câu 4: (1,0 điểm)
- Mức đạt tối đa: (1,0 điểm)
Nêu được cảm nhận về vẻ đẹp ngoại nh khỏe mạnh, cường tráng của Dế Mèn, từ đó ý
thức luyện tập thể dục thể tháo ăn uống khoa học điều độ trau dồi vẻ đẹp về phẩm chất, tâm
hồn.
- Mức không đạt: (0 điểm)
+ Trả lời sai hoặc không câu trả lời.
II. Làm văn: (6,0 điểm)
Tiêu chí về nội dung phần bài viết: (5,0 điểm)
1. Mở bài: (1,0 điểm)
- Giới thiệu về ngôi trường của em: tên trường, vị trí.
- Hoàn cảnh em quay lại trường: buổi sáng đầu tiên em các bạn tới trường sau nghỉ dài
chống dịch Covid-19
- Mức đạt tối đa: (1,0 điểm)
+ Biết dẫn dắt, giới thiệu hay, tạo n tượng, nh sáng tạo.
- Mức chưa đạt tối đa: (0,5 điểm)
+ Biết dẫn dắt, giới thiệu chung về s vật được tả nhưng chưa hay, chưa tính sáng tạo.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 - 9 môn Ngữ văn năm 2020

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 - 9 môn Ngữ văn năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Hy vọng với đề thi HK 2 THCS này sẽ giúp các bạn học sinh nâng cao kỹ năng giải bài tập, biết cách phân bổ thời gian. Mời các bạn tham khảo, chuẩn bị kì thi sắp tới

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Văn năm 2021

I. Đọc - hiểu (4,0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.

“Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc."

(Trích Ngữ văn 6 - Tập 2)

Câu 1

Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? (1,0 điểm)

Câu 2

Nêu nội dung đoạn trích? (1 điểm)

Câu 3

Chỉ ra một câu văn có sử dụng phép tu từ so sánh trong đoạn văn trên và nêu tác dụng của phép so sánh trong câu văn đó. (1 điểm)

Câu 4

Nêu cảm nhận của em về hình ảnh Dế Mèn trong đoạn trích trên bằng 1 đoạn văn ngắn (Từ 3-5 câu) (1,0 điểm)

II. Làm văn: (6,0 điểm)

Hãy tả lại quang cảnh mái trường thân yêu vào buổi sáng đầu tiên em tới trường sau kì nghỉ dài chống dịch Covid-19.

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 - 9 môn Ngữ văn năm 2020 - 2021 được VnDoc chia sẻ trên đây. Đây là đề cương hay giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức Ngữ văn THCS, đồng thời là giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi giữa HK 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.............................................

Ngoài Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 - 9 môn Ngữ văn năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Đề thi giữa kì 2 lớp 9, Đề thi giữa kì 2 lớp 8, Đề thi giữa kì 2 lớp 7,Đề thi giữa kì 2 lớp 6, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
5 2.068
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 9 Xem thêm