Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD&ĐT……
ĐỀ KIỂM TRA GIA HỌC KỲ II
NĂM HC 2020-2021
(Đề kiểm tra gồm 01 trang)
Môn: Toán lớp 8
Thi gian làm bài: 90 phút
Câu 1 (3 điểm) Giải các phương trình sau:
1) 3x - 12 = 0
2)
( 2) 2 3 0x x
3)
2
2
2 6
2 2 4
x x
x x x
.
Câu 2 (1,5 điểm)
1) m giá trị của m để phương trình 2x - m = 1 - x nhận giá tr x = -1 nghiệm.
2) Rút gọn biểu thức
2
1 1 1
.
1 1 2
x
A
x x x
với x
1, x ≠ -1 và x
2.
Câu 3 (2 điểm)
Một xe khách một xe tải xuất phát cùng một lúc đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Mỗi
giờ xe khách chạy nhanh hơn xe tải 5km nên xe khách đến B trước xe tải 30 phút.
Tính quãng đường AB, biết rằng vận tốc của xe tải là 40 km/h.
Câu 4 (3 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD AB = 8cm, BC = 6cm. Gọi H chân đường vuông
góc kẻ từ A xuống BD, phân giác của
cắt BD E.
1) Chứng minh: Tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD.
2) Chứng minh AH.ED = HB.EB.
3) Tính diện tích tứ giác AECH.
Câu 5 (0,5 điểm)
Cho số
2
2015
10 1a
, hãy tính tổng các chữ số của a.
.................................... Hết ......................................
Họ và tên thí sinh: ............................................., Số báo danh: .............
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD&ĐT ……
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
KIỂM TRA GIA HỌC K II
NĂM HC 2020-2021
MÔN: Toán, LỚP: 8
(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang)
Chú ý: Dưới đây là hướng dẫn bản, bài làm của học sinh phải trình bày chi tiết. HS giải
bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm từng phần tương ng.
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
1
1
3x - 12 = 0 <=> 3x = 12
0,25
<=> x = 4
0,5
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {4}
0,25
2
( 2) 2 3 0x x
=> x – 2 = 0 hoặc 2x + 3 = 0
0,25
=> x = 2 hoặc x =
3
2
0,5
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {2;
3
2
}.
0,25
3
ĐKXĐ :
x 2 ; x -2
0,25
2
2
2 6
2 2 4
x x
x x x
<=>
2 2
( 2) 6( 2)
( 2)( 2) ( 2)( 2) ( 2)( 2)
x x x
x x x x x x
=>
2 2
( 2 ) 6 ( 2 )x x x
0,25
2 2
4 4 6 1 2x x x x
x = 8 (Thỏa mãn ĐKXĐ)
0,25
Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {8}
0,25
2
1
- Thay x = -1 vào phương trình 2x - m = 1 - x ta được
2.(-1) -m = 1 - (-1)
0,25
<=> m = -4
KL ..........
0,25
2
Với ĐKXĐ: x
1, x ≠ -1 và x
2, ta có
A =
2 1
.
1 1 2
x x
x x x
0,25
=
1
1x
0,5
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Vậy với x
1, x ≠ -1 và x
2thì
1
.
1
P
x
0,25
3
Đổi 30 phút =
1
2
giờ
Gọi chiều dài quãng đường AB là x km ( ĐK: x > 0)
0,25
Thời gian xe Khách đi từ A đến B là
45
x
giờ
0,25
Thời gian xe Tải đi từ A đến B
40
x
giờ
0,25
Theo bài ra ta có phương trình:
40
x
-
45
x
=
1
2
0,5
Giải phương trình tìm được x = 180
Với x = 180 thoả mãn điều kiện bài toán
0,5
Vậy quãng đường AB dài 180km
0,25
4
1
1
E
H
B
D
C
A
1
Xét AHB BCD có:
0
90BCD AHB
0,25
1 1
B D
(hai góc so le trong)
0,25
Do đó AHB đồng dạng với BCD (g-g)
0,5
2
Ta có AHB đồng dạng với BCD =>
AH HB AH BC
BC CD HB CD
(1)
0,25
Lại có CE là đường phân giác trong tam giác BCD =>
BC EB
CD ED
(2)
0,25
Từ (1) và (2) =>
. .
AH EB
AH ED HB EB
HB ED
(đpcm).
0,5
3
Tính được AH = 4,8 cm
Tính được EB =
30
7
cm; ED =
40
7
cm
0,25
Từ Tính được HB = 6,4cm
Suy ra HE =
74
35
cm
0,25

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - Đề 1

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc chia sẻ Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1. Đề thi này giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Chúc các bạn ôn thi tốt

...............................

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Văn 8, Anh lớp 8,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi giữa học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 8

    Xem thêm