Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán

PHÒNG GD&ĐT QUẬN BC T LIÊM
TRƯNG THCS C NHU 2
ĐỀ KHO SÁT CHẤT LƯỢNG GIA HC KÌ II
m hc: 2017 2018
MÔN: TOÁN 8
Thi gian: 90 phút
I. Trc nghim (1 đim). Chn câu đúng trong các khng đnh sau
Câu 1: Tp nghim ca phương trình
( )
1
x x2 0
3

+ −=


là:
A.
1
3



B.
{ }
2
C.
1
;2
3

−−


D.
1
;2
3



Câu 2: Điu kin xác đnh ca phương trình
x x1
0
2x 1 3 x
+
+=
++
là:
A.
hoc
x3
B.
C.
hoc
x3≠−
D.
x3≠−
Câu 3: Trên hình 1, cho tam giác ABC, AM là phân giác. Đ dài đon thng MB
bng:
A. 1,7 B. 2,8 C. 3,8 D. 5,1
Câu 4: Trên hình 2, biết MM’ // NN’, MN = 4cm, OM’ = 12CM và M’N’ = 8cm. S
đo ca đon thng OM là:
A. 6cm B. 8cm C. 10cm D. 5cm
II. T lun (9 đim)
Bài 1 (1,5 đim): Gii phương trình
a)
3x 2 3x 1 5
2x
26 3
++
−=+
b)
( )( )
x x 2x
2x 6 2x 2 3 x x 1
+=
+ −+
Bài 2 (2 đim):
Cho biu thc
2
x 12 x
A :1
x 4x2x2 x2

= +−

−+− +

(vi
x2≠±
)
a) Rút gn A
b) Tính giá tr ca A khi
x4=
c) Tìm các giá tr nguyên ca x đ A có giá tr là s nguyên
Bài 3 (1,5 đim): Gii bài toán bng cách lp phương trình
Mt ngưi đi xe máy t A đến B vi vn tc 30km/h. Khi đến B ngưi đó ngh
10 phút ri quay tr v A vi vn tc ln hơn vn tc lúc đi là 5km/h. Tính quãng
đưng AB biết thi gian c đi, v và ngh là 6 gi 40 phút?
HƯỚNG DN
I. Trc nghim (1 đim). Chn câu đúng trong các khng đnh sau:
Câu 1: Tp nghim ca phương trình
( )
1
x x2 0
3

+ −=


là:
A.
1
3



B.
{
}
2
C.
1
;2
3

−−


D.
1
;2
3



Hướng dn
Chn D
( )
1
x
1
x x2 0
3
3
x2
=

+ −=


=
Câu 2: Điu kin xác đnh ca phương trình
x x1
0
2x 1 3 x
+
+=
++
là:
A.
hoc
x3
B.
C.
hoc
x3≠−
D.
x3≠−
B. Hướng dn
Chn C
x x1
0
2x 1 3 x
+
+=
++
, điu kin
1
x ,x 3
2
≠− ≠−
Câu 3: Trên hình 1, cho tam giác ABC, AM là phân giác. Đ dài đon thng MB
bng:
1,7 B. 2,8 C. 3,8 D. 5,1
Hướng dn
Chn D
MB MC MC.AB 3 6,8
MB 5,1
AB AC AC 4
×
=⇒= = =
Câu 4: Trên hình 2, biết MM’ // NN’, MN = 4cm, OM’ = 12CM và M’N’ = 8cm. S
đo ca đon thng OM là:
A. 6cm B. 8cm C. 10cm D. 5cm
Hướng dn
Chn A
( )
OM OM' OM'.MN 12 4
OM 6 cm
MN M'N' M'N' 8
×
= ⇒= = =
II. T lun (9 đim)
Bài 1 (1,5 đim): Gii phương trình
3x 2 3x 1 5
a) 2x
26 3
++
−=+
b)
( )( )
x x 2x
2x 6 2x 2 3 x x 1
+=
+ −+
Hướng dn
( ) ( )
3x 2 3x 1 5 5
a) 2x 3 3x 2 3x 1 12x 10 6x 5 x
26 3 6
++
= + + + = + =−⇔ =
b)
( )( )
x x 2x
2x 6 2x 2 3 x x 1
+=
+ −+
,điu kin
x 3,x 1. ≠−
( ) ( )
( )
x0
x0
xx 1 xx 3
x 3 loai
2x 2 4
=
=
++
=
−=
Vy
x 0.=
Bài 2 (2 đim):
Cho biu thc
2
x 12 x
A :1
x 4x2x2 x2

= +−

−+− +

(vi
x2
≠±
)
a) Rút gn A
b) Tính giá tr ca A khi
x4=
c) Tìm các giá tr nguyên ca x đ A có giá tr là s nguyên
Hướng dn
a) Rút gn
Điu kin
x2≠±
( ) ( )
2
22
x 12 x
A :1
x 4x2x2 x2
x x 2 2x 2
x2x 6 x2 3
:.
x4 x2 x42 x2

= +−

−+− +

+−− +
+− +
= = =
+−

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán có đáp án

Quá trình ôn tập lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải đề thi của các bạn học sinh lớp 8 để phục vụ cho thi giữa học kì 2 sẽ trở nên thuận tiện hơn khi sở hữu tài liệu: Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán. Chúc các bạn ôn thi giữa học kì 2 tốt và có kết quả học tập cao.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc chia sẻ Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8. Gồm các đề thi của các tỉnh trên cả nước, giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Chúc các bạn học tốt

...............................

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Văn 8, Anh lớp 8,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi giữa học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Đánh giá bài viết
3 3.700
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 8

    Xem thêm