Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TOÁN 8 HK2 ĐỀ KIỂM TRA HK2 TOÁN 8
A.ĐẠI SỐ
Chương III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Phương trình đưa được v dạng ax + b = 0
Cách giải : Phương trình quy về phương trình bậc nhất:
Dùng c phép biến đổi như: nhân đa thức, quy đồng khử mẫu, chuyển vế; thu gọn…để
đưa phương trình đã cho về dạng ax + b = 0.
Bài 1: Giải phương trình :
1) 12 – 2(1 – x)
2
= 3x-2 = 2x – 3 2) 2x+3 = 5x + 9
3) 10x + 3 -5x = 4x +12 4) 11x + 42 -2x = 100 -9x -22
5) 2x –(3 -5x) = 4(x+3) 6) x(x+2) = x(x+3)
7) 2(x-3)+5x(x-1) =5x
2
8) 5 – ( x – 6) = 4( 3 – 2x )
9) - 6( 1,5 – 2x ) = 3 ( - 15 + 2x ) 10) 14x – (2x + 7) = 3x + (12x – 13)
11) (x – 4)(x + 4) – 2(3x – 2) =(x – 4)
2
12) 4(x – 2) – (x – 3)(2x – 5)
Bài 2 : Giải phương trình:
1)
7 1 16
2
6 5
x x
x
2)
10 3 6 8
1
12 9
x x
3)
8 3 3 2 2 1 3
4 2 2 4
x x x x
4)
3 3 2 5
1
2
8 3 2
x x
x
5)
2 3
5 13 4
0
7 3 21
x
x x
6)
6 5 2 1 10 3
2
2 2 4
x x x
x
7)
2 1 2 7
0
5 3 15
x x x
8)
4 2
4
5 3 2
x x x
x
9)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phương trình tích
Cách giải phương trình tích: những phương trình sau khi biến đổi dạng:
1) A(x) . B(x) = 0 A(x) = 0 hoặc B(x) = 0
2) A(x).B(x)C(x).D(x) = 0
( ) 0
( ) 0
( ) 0
( ) 0
A x
B x
C x
D x
Bài 3 : Giải phương trình:
1) ( x -
2
1
)( 2x + 5 ) = 0 2) (2x+1)(x-1) = 0
Bài 4: Giải các phương trình sau :
1) (x +
2
3
)(x-
1
2
) = 0 2) (3x-1)(2x-3)(2x-3)(x+5) = 0
3) 3(x – 1)(2x – 1) = 5(x + 8)(x – 1) 4) 9x
2
– 1 = (3x + 1)(4x +1)
5) (x + 7)(3x – 1) = 49 – x
2
6) (x – 3 ) + 5(x – 3 ) = 0
7)
3 1
1 3 7
7 7
x x x
8) x(x
2
- 1) = 0
9) 3x-15 = 2x(x-5) 10) (2x +1)
2
= (x – 1 )
2
Bài 5: Giải các phương trình sau :
1) x
3
- 5x
2
+ 6x = 0 2) 2x
3
+ 3x
2
– 32x = 48
3) (x
2
– 2x + 1) – 4 =0 4) 4x
2
+ 4x + 1 = x
2
5) x
2
– 5x + 6 = 0 6) x
3
+ 3x
2
+ 2x = 0
7) x
3
– 19x – 30 = 0
8) (x
2
- 2x + 1) – 25 = 0
9) x
2
– x = 0 10) x
2
– 2x = 0
11) x
2
– 3x = 0 12) (x+1)(x+4) =(2-x)(x+2)
Bài 6 : Tìm các giá trị của m sao cho phương trình :
a) 12 – 2(1- x)
2
= 4(x – m) – (x – 3 )(2x +5) có nghiệm x = 3 .
b) (9x + 1)( x – 2m) = (3x +2)(3x – 5) có nghiệm x = 1.
Bài 7 : Cho phương trình ẩn x : 9x
2
– 25 – k
2
– 2kx = 0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) Giải phương trình với k = 0
b) Tìm các giá trị của k sao cho phương trình nhận x = - 1 làm nghiệm số.
Phương trình chứa ẩn mẫu
1. Phương trình chứa ẩn mẫu: các phương trình (bpt) mà mẫu số chưa ẩn.
2. Ngoài những phương trình có cách giải đặc biệt, đa s c phương trình đều giải
theo các bước sau:
Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ).
Quy đồng; khử mẫu.
Bỏ ngoặc Chuyển vế Thu gọn.
Chia hai vế cho hệ số của ẩn.
Kiểm tra xem các nghiệm vừa tìm được thỏa ĐKXĐ không. Chú ý chỉ nghiệm nào
thỏa mãn, nghiệm nào không thỏa mãn.
Bài 8: Giải các phương trình sau :
1)
7 3 2
1 3
x
x
2)
3 7 1
1 2
x
x
3)
5 1 5 7
3 2 3 1
x x
x x
4)
4 7 12 5
1 3 4
x x
x x
5)
1 3
3
2 2
x
x x
6)
1 2 3
3
1 1
x x
x x
7)
8 1
8
7 7
x
x x
8)
2
2
2
10
1
2 3 2 3
x
x
x x
9)
2
1 1
2 4
x
x x
10)
1 5 15
1 2 1 2x x x x
11)
2
1 5 2
2 2 4
x x x
x x x
Bài 9: Giải các phương trình sau :
1)
2
3 2 1
1 6 9 4
2 2 4
x x
x x
x x x
2)
2
5 5 20
5 5 25
x x
x x x
3)
2
2
3 2 6 9
3 2 2 3 9 4
x x
x x x
4)
3 2 4
5 1 3 5 1 5 3x x x x
5)
2
3 2 8 6
1 4 4 1 16 1
x
x x x
6)
2
1 5 12
1
2 2 4
x
x x x

Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 năm 2020

Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 năm học 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Hy vọng với tài liệu này các bạn sẽ có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố thêm kiến thức để chuẩn bị kì thi cuối học kì 2 lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 năm học 2019 - 2020 được VnDoc chia sẻ đến các quý thầy cô cùng các bạn học sinh, đề cương gồm các câu hỏi bài tập giúp các bạn luyện tập tại nhà, cũng là tài liệu ôn tập học kì 2 rất tốt giúp các bạn củng cố kiến thức Toán lớp 8, biết cách phân bổ thời gian thi hợp lý. Đồng thời cũng là tài liệu hay giúp quý thầy cô tham khảo chuẩn bị đề thi. Mời các quý thầy cô cùng các bạn tải về để tham khảo

....................................

Ngoài Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
24 12.844
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

    Xem thêm