Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa học - Số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi giữa học 2 lớp 8 môn Hóa học - Đề 1
Đề 01
Đề thi giữa học 2 lớp 8 môn Hóa trường THCS Nguyễn Đình Chiểu năm
học 2017 - 2018
Bài 1: (2,0 điểm):
a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên cố trong hợp chất Fe
2
(SO
4
)
3
;
b) Một hợp chất gồm 3 nguyên tố là Cu; S O; trong đó Cu S lần lượt
chiếm 40% 20% về khối lượng, còn lại oxi. Biết rằng trong một phân tử
hợp chất 4 nguyên tử O. y xác định công thức hóa học của hợp chất trên.
Bài 2: (3,0 điểm): Hoàn thành các PTHH (ghi điều kiện phản ứng nếu có):
a) P
2
O
5
+ H
2
O ……………………………………………..
b) H
2
+ Fe
2
O
3
→……………………………………………..
c) Mg + HCl …………………………………………..
d) KClO
3
……………………………………………..
e) K + H
2
O ……………………………………………..
f) CH
4
+ O
2
……………………………………………..
Bài 3: (5,0 điểm): Cho 4,6 gam kim loại Na tác dụng hết với oxi.
a) Viết phương trình a học của phản ng xảy ra.
b) Tính thể tích oxi tham gia phản ứng (đktc).
c) Toàn bộ sản phẩm đem hòa tan hết trong nước thì thu được 160 gam dung
dịch A. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.
d) Cần thêm bao nhiêu gam Na vào A để nồng độ dung dịch tăng thêm 5%.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án đề thi giữa học 2 lớp 8 môn Hóa trường THCS Nguyễn Đình
Chiểu năm học 2017 - 2018
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề 02
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
GIỮA HỌC II
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN THI: HÓA HỌC 8
Thời gian làm bài: 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1: Chất công thức hóa học nào sau đây oxit?
A. ZnO
B. Zn(OH)
2
C. ZnCO
3
D. ZnSO
4
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn khí metan (CH
4
) trong khí oxi (vừa đủ). Sản phẩm
của phản ứng :
A. CO
2
.
C. CO
2
H
2
O.
D. CO
2
, H
2
O O
2
.
Câu 3: Cho c phương trình hóa học của các phản ứng sau:
1) CaCO
3
0
t

CaO + CO
2
2) Fe + S
0
t

FeS
3) Zn + 2HCl

ZnCl
2
+
H
2
4) 2Fe + 3Cl
2
0
t

2FeCl
3
Trong các phản ứng trên: số phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy lần lượt là:
A. 3; 1.
B. 2; 1.
C. 1; 3.
D. 1; 2.
Câu 4: Thành phần thể tích của không khí gồm:
A. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO
2
, hơi nước, khí
hiếm,...).
B. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO
2
, hơi nước, khí
hiếm,...).
C. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.
D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí CH
4
trong bình chứa khí oxi. Thể tích
khí oxi (đo đktc) cần dùng :
A. 2,24 lít.
B. 3,36 lít.
C. 4,48 lít.
D. 6,72 lít.
Câu 6: Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ?
A. SO
3
; P
2
O
5
.
B. Na
2
O; SO
3
.
C. SO
2
; CaO.
D. Na
2
O; CaO.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (1 điểm):
Cho hình v tả thí nghiệm điều chế
khí oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy
xác định 1, 2, 3, 4?
Câu 2 (1 điểm): Giải thích tại sao: Khi nhốt một con dế mèn vào một lọ nhỏ rồi
đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết đủ thức ăn?
Câu 3 (1 điểm): Cho các oxit ng thức hóa học sau: SO
2
; Fe
2
O
3
. Chất nào
thuộc loại oxit bazơ, chất nào thuộc loại oxit axit. Gọi tên các oxit đó?
Câu 4 (2 điểm): Hoàn thành các phương trình hoá học của c phản ứng sau
(ghi điều kiện phản ứng nếu có):
4
1
2
3

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa học - Số 1. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

.......................................

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa học - Số 1. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học giữa kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
27 6.170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm