Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD&ĐT….
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020- 2021
MÔN: ĐẠI SỐ - LP 8
Thời gian làm bài: 45 phút
A.Trắc nghiệm khách quan (2 điểm):
Khoanh tròn o chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng trong mỗi câu sau.
Câu 1. Điều kiện xác định của phương trình
)1)(2(
2
42)1(3
xx
x
x
x
x
x
A.
1x
B.
1x
2x
C.
2x
D.
1x
Câu 2. x= -2 nghiệm của phương trình
A.
0)2)(1(
2
xx
B.
0
4
44
2
2
x
xx
C.
0672
2
xx
D.
2
2
1
x
x
Câu 3. Phương trình
01
3
x
tương đương với phương trình
A.
1
1
1
1
1
xx
x
B.
01
23
xxx
C.
0
1
)1(
2
x
x
D.
023
2
xx
Câu 4. Cho các phương trình: x(2x+5)=0 (1); 2y+3=2y-3 (2);
02
2
u
(3); (3t+1)(t-1)=0 (4)
A. Phương trình (1) tập nghiệm
2
5
;0S
B. Phương trình (3) tập nghiệm
RS
C. Phương trình (2) tương đương với phương trình (3)
D. Phương trình (4) tập nghiệm
3
1
;1S
Câu 5.Cho
NPFMN,EF//MP,, EMNP
ta
A.
PN
PF
EN
ME
B.
FN
FP
EM
NE
C.
PN
FP
MN
EM
D.
EM
ENE
MP
F
Câu 6. Cho
ABC
, AD phân giác của góc BAC, D
BC. Biết AB=6cm; AC=15cm, khi đó
BC
BD
bằng
A.
5
2
B.
2
5
C.
7
2
D.
3
7
Câu 7. Cho
ABC
đồng dạng với
HIK
theo tỷ số đồng dạng k =
3
2
, chu vi
ABC
bằng 60cm,
chu vi
HIK
bằng:
A. 30cm B.90cm C.9dm D.40cm
Câu 8. Cho
ABC
đồng dạng với
HIK
theo tỷ số đồng dạng k,
HIK
đồng dạng với
FDE
theo tỷ số đồng dạng m.
FDE
đồng dạng với
ABC
theo tỷ số đồng dạng
A. k.m B.
m
k
C.
mk.
1
D.
k
m
B. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Bài 1 (2 điểm): Giải các phương trình sau:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
a)
3 1 2
6
5 3
x x
b) (2x - 3)(x
2
+1) = 0
c)
)2)(1(
113
2
1
1
2
xx
x
xx
Bài 2
(2 điểm)
: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Một số tự nhiên lẻ hai chữ số chia hết cho 5. Hiệu của số đó chữ số hàng chục
của bằng 86. Tìm số đó.
Bài 3
(3 điểm)
:
Cho tam giác ABC vuông A, AB = 6, AC = 8; đường cao AH, phân
giác BD. Gọi I giao điểm của AH BD.
a. Tính AD, DC.
b. Chứng minh
DC
AD
IA
IH
c. Chứng minh AB.BI = BD.HB tam giác AID cân.
Bài 4 (1 điểm)
:
Tìm x; y thỏa mãn phương trình sau:
x
2
- 4x + y
2
- 6y + 15 = 2
- Hết
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: ho[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM
MÔN: TOÁN - LỚP 8
A. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)
Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
B
A,C
A,B, D
A, C
C
C
B,C
C
B. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Hướng dẫn chấm
Điểm
Bài 1
( 2 điểm)
a. Biến đổi về dạng:
13x - 94 = 0 hay 13x = 94
Giải ra x =
13
94
kết luận tập nghiệm PT
0,25
0,25
b. (2x - 3)(x
2
+1) = 0
2x 3 = 0 hoặc x
2
+1= 0
- Giải PT: 2x 3 = 0 đúng
- Giải thích PT: x
2
+1= 0 nghiệm, kết luận tập nghiệm PT
0,25
0,25
0,25
c. - Tìm ĐKXĐ: x -1 x 2
- Quy đồng khử mẫu đúng: 2(x-2) - (x+1) = 3x-11
- Giải ra x = 3 va kết luận tập nghiệm PT
0,25
0,25
0,25
Bài 2
(2 điểm)
- Chọn ẩn ĐK đúng:
Gọi x chữ số hàng chục của số phải tìm K: x ch số, x>0)
- Biểu diễn các ĐL qua ẩn, lập PT đúng:
(10x + 5) - x = 86
- Giải PT đúng: x = 9
- Trả lời
0,25
0,5
0,5
0,25
Bài 3
(3 điểm)
a.Tính AD, DC
- Tính BC = 10 cm
- Lập tỉ số
AD AB
DC BC
AD AB
DC AD BC AB
Thay số, tính: AD = 3cm,
DC = 5cm
0,25
0,25
0,25
0,25

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc chia sẻ Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2. Đề thi này giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Chúc các bạn ôn thi tốt

...............................

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Văn 8, Anh lớp 8,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi giữa học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Thi học sinh giỏi lớp 8

    Xem thêm