Bài tập Toán lớp 8: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài tập Toán lớp 8: Phương trình bậc nhất một ẩn được VnDoc biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các bạn học sinh ngoài bài tập trong sách giáo khoa (sgk) có thể luyện tập thêm các dạng bài tập liên cơ bản nhất để hiểu được khái niệm thế nào là phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải phương trình bậc nhất một ẩn. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tập học kì môn Toán lớp 8. Các bạn học sinh có thể luyện tập nhằm củng cố thêm kiến thức lớp 8 của mình. Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bài tập Toán lớp 8: Phương trình bậc nhất một ẩn

A. Lý thuyết cần nhớ về phương trình bậc nhất một ẩn

1. Định nghĩa về phương trình bậc nhất một ẩn

+ Phương trình có dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a khác 0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

+ Phương trình bậc nhất một ẩn có 1 nghiệm duy nhất

2. Quy tắc biến đổi phương trình

+ Quy tắc chuyển vế: trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

+ Quy tắc nhân với một số: trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả hai vế với cùng một số khác 0.

3. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn

+ Bước 1: chuyển vế ax = -b

+ Bước 2: chia cả hai vế cho a

+ Bước 3: Kết luận nghiệm

B. Các bài toán về phương trình bậc nhất một ẩn

I. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Phương trình ax + b = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn nếu:

A. a = 0 B.b = 0 C.a \ne 0 D.b \ne 0

Câu 2: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn

A.3x - 4 = 0 B.2{x^3} + 8 = 0

C.{x^2} - 2x + 1 = 0 D. 7{x^3} - 25 = 6x + 9

Câu 3: Phương trình x - 3 = - x + 2có tập nghiệm là:

A. S = \{ 1\} B. S = \frac{5}{2} C.S = 1 D. S = \left\{ {\frac{5}{2}} \right\}

Câu 4: Cho biết 2x - 2 = 0, tính giá trị của 3 - \left| {4x + 7} \right| :

A. 8 B. -8 C. 0 D. 2

Câu 5: Số nghiệm của phương trình bậc nhất tối đa là bao nhiêu?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Giải các phương trình sau:

a, x + 5 = 7 b, x - 2 = 8

c, 7 = x + 4 d,2x + 7 = 0

e, 3x - 6 = 0 f,7x + 4 = 0

Bài 2: Tìm điều kiện để các phương trình dưới đây là phương trình bậc nhất một ẩn

a, \left( {m - 2} \right)x + 3 = 0 b,\left( {4m + 1} \right)x + 6 = 0 c,\left( {3m - 1} \right)x - 5 = 0

C. Hướng dẫn giải bài tập về phương trình bậc nhất một ẩn

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C A D B A

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, x + 5 = 7 \Leftrightarrow x = 7 - 5 \Leftrightarrow x = 2

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = \left\{ 2 \right\}

b, x - 2 = 8 \Leftrightarrow x = 8 + 2 \Leftrightarrow x = 10

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = \left\{ {10} \right\}

c,7 = x + 4 \Leftrightarrow - x = 4 - 7 \Leftrightarrow - x = - 3 \Leftrightarrow x = 3

Vậy tập nghiệm của phương trình là

d, 2x + 7 = 0 \Leftrightarrow 2x = - 7 \Leftrightarrow x = - \frac{7}{2}

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = \left\{ { - \frac{7}{2}} \right\}

e, 3x - 6 = 0 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = \left\{ 2 \right\}

f, 7x + 4 = 0 \Leftrightarrow 7x = - 4 \Leftrightarrow x = \frac{{ - 4}}{7}

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = \left\{ {\frac{{ - 4}}{7}} \right\}

Bài 2:

a, Để phương trình \left( {m - 2} \right)x + 3 = 0 là phương trình bậc nhất \Leftrightarrow m - 2 \ne 0 \Leftrightarrow m \ne 2

Vậy với m \ne 2 thì phương trình \left( {m - 2} \right)x + 3 = 0là phương trình bậc nhất

b, Để phương trình \left( {4m + 1} \right)x + 6 = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn \Leftrightarrow 4m + 1 \ne 0 \Leftrightarrow m \ne \frac{{ - 1}}{4}

Vậy với m \ne \frac{{ - 1}}{4} thì phương trình \left( {4m + 1} \right)x + 6 = 0là phương trình bậc nhất

c, Để phương trình \left( {3m - 1} \right)x - 5 = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn \Leftrightarrow 3m - 1 \ne 0 \Leftrightarrow m \ne \frac{1}{3}

Vậy với m \ne \frac{1}{3} thì phương trình \left( {3m - 1} \right)x - 5 = 0 là phương trình bậc nhất

-----------

Trong quá trình học môn Toán lớp 8, các bạn học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, VnDoc đã sưu tầm và chọn lọc thêm phần Giải Toán 8 hay Giải Vở BT Toán 8 để giúp các bạn học sinh học tốt hơn.

Ngoài bài tập cơ bản môn Toán lớp 8 chuyên đề này, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các đề thi học kì 2 môn Toán, môn Ngữ Văn, chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi học kì 2 sắp tới.

Đánh giá bài viết
1 320
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán 8 Xem thêm