Bài tập Toán 8: Chia đơn thức cho đơn thức

Bài tập Toán 8: Chia đơn thức cho đơn thức là tài liệu ôn tập với các bài tập Toán lớp 8 chương 1, giúp các bạn học sinh học tốt Toán 8 và luyện tập các dạng Toán lớp 8 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các bạn học sinh.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 8. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết cần nhớ khi chia đơn thức cho đơn thức

Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức

+ Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

+ Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó có trong B.

+ Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

B. Bài tập chia đơn thức cho đơn thức

I. Bài tập trắc nghiệm chia đơn thức cho đơn thức

Câu 1: Kết quả của phép chia 24{x^3}{y^2}:12{x^2}y là:

A. 2xy B. 2{x^2}y C. 2x{y^2} D. 2{x^2}{y^2}

Câu 2: Thương của phép chia 4x{y^2}:\frac{1}{2}xy là:

A. 8y B. 4y C. 8{x^2}{y^3} D. 4{x^2}{y^3}

Câu 3: Kết quả của phép chia \frac{{ - 5}}{6}x{y^2}:\frac{1}{2}y là:

A. \frac{{ - 5}}{3}xy B. \frac{5}{3}xy C. \frac{{ - 3}}{5}xy D. \frac{3}{5}xy

Câu 4: Giá trị của biểu thức 15{x^{487}}{y^{937}}{z^{426}}:3{x^{486}}{y^{936}}{z^{425}} tại x = 2;y = \frac{1}{5};z = \frac{1}{2} là:

A. 0 B. 8028 C. 1 D. 5829

Câu 5: Giá trị của biểu thức \frac{1}{2}{y^3}{z^4}:5y{z^2} tại y = 1;z = 10 là:

A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000

II. Bài tập tự luận chia đơn thức cho đơn thức

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a, {10^7}:{\left( { - 10} \right)^4} b, {\left( {\frac{1}{4}} \right)^5}:{\left( {\frac{2}{8}} \right)^3} c, {2^{16}}:{\left( { - 8} \right)^3}

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a, \frac{1}{2}{x^2}{y^3}:\frac{3}{4}x{y^2} b, \frac{5}{6}{x^7}{y^8}:\frac{1}{2}{x^6}{y^2}
c, 12{x^3}{y^4}{z^2}:\left( {\frac{{ - 3}}{4}{x^2}{y^2}z} \right) d, 18{x^2}y:9y

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

a, \frac{{15}}{7}{x^2}{y^2}{z^2}:\frac{1}{{14}}{x^2}yz tại x = 29387;y = 1;z = - 1

b, {\left( { - xy} \right)^{15}}:{\left( { - xy} \right)^7} tại x = 2;y = \frac{1}{2}

c, 25{x^2}{y^4}:100{x^2}y tại x = {49^{17}};y = 5

C. Lời giải, đáp án bài tập chia đơn thức cho đơn thức

I. Bài tập trắc nghiệm chia đơn thức cho đơn thức

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A A C B

II. Bài tập tự luận chia đơn thức cho đơn thức

Bài 1:

a, {10^7}:{\left( { - 10} \right)^4} = {10^7}:{10^4} = {10^3} = 1000

b, {\left( {\frac{1}{4}} \right)^5}:{\left( {\frac{2}{8}} \right)^3} = {\left( {\frac{1}{4}} \right)^5}:{\left( {\frac{1}{4}} \right)^3} = {\left( {\frac{1}{4}} \right)^2} = \frac{1}{{16}}

c, {2^{16}}:{\left( { - 8} \right)^3} = {2^{16}}:{\left( { - {2^3}} \right)^3} = {\left( { - 2} \right)^{16}}:{\left( { - 2} \right)^9} = {\left( { - 2} \right)^5} = - 32

Bài 2:

a, \frac{1}{2}{x^2}{y^3}:\frac{3}{4}x{y^2} = \left( {\frac{1}{2}:\frac{3}{4}} \right).\left( {{x^2}:x} \right).\left( {{y^3}:{y^2}} \right) = \frac{2}{3}xy

b, \frac{5}{6}{x^7}{y^8}:\frac{1}{2}{x^6}{y^2} = \left( {\frac{5}{6}:\frac{1}{2}} \right).\left( {{x^7}:{x^6}} \right).\left( {{y^8}:{y^2}} \right) = \frac{5}{3}x{y^6}

c, 12{x^3}{y^4}{z^2}:\left( {\frac{{ - 3}}{4}{x^2}{y^2}z} \right) = \left( {12:\frac{{ - 3}}{4}} \right).\left( {{x^3}:{x^2}} \right).\left( {{y^4}:{y^2}} \right).\left( {{z^2}:z} \right) = - 16x{y^2}z

d, 18{x^2}y:9y = \left( {18:9} \right).{x^2}.\left( {y:y} \right) = 2{x^2}

Bài 3:

a, \frac{{15}}{7}{x^2}{y^2}{z^2}:\frac{1}{{14}}{x^2}yz = 30{x^0}yz = 30.{\left( {29387} \right)^0}{.1^2}.{\left( { - 1} \right)^2} = 30

b, {\left( { - xy} \right)^{15}}:{\left( { - xy} \right)^7} = {\left( { - xy} \right)^8} = {\left( { - 2.\frac{1}{2}} \right)^8} = {\left( { - 1} \right)^8} = 1

c, 25{x^2}{y^4}:100{x^2}y = \frac{1}{4}{x^0}{y^3} = \frac{1}{4}.{\left( {{{49}^{17}}} \right)^0}{.5^3} = \frac{{125}}{4}

-------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán 8: Chia đơn thức cho đơn thức. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu khác do VnDoc sưu tầm và chọn lọc như Giải Toán 8, Giải Bài tập Toán 8, Chuyên đề Toán 8, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán 8 Xem thêm