Mã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh

Mã trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Mã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh. Nội dung tài liệu đã được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn tham khảo.

Ký hiệu: VHS

Loại hình: Công lập

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2 Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38992901

Website: www.hcmuc.edu.vn

Tên trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh bằng tiếng anh: City University of Culture Ho Chi Minh

1. Đối tượng tuyển sinh

Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã được xét tốt nghiệp THPT tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

3.1 Xét tuyển

- Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 theo các tổ hợp môn thi: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh), R01 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật), R02 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật), R03 (Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật), R04 (Ngữ văn, Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2).

- Từ điểm trung bình chung các môn học tập bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh) thuộc các tổ hợp môn thi: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh), R01 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật), R02 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật), R03 (Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật), R04 (Ngữ văn, Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2).

3.2 Thi tuyển năng lực đầu vào, kết hợp với xét tuyển.

- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa dựa vào điểm trung bình chung môn học bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh).

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 1 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét điểm trung bình chung 1 môn văn hóa bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh).

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh đồng thời hai hình thức thi tuyển và xét tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Mã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí MinhMã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2018 không có điểm môn thi THPT quốc gia trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 (Điểm tổng kết - ĐTK) từ 5,0 trở lên (thang điểm 10).

- Điểm môn thi Năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Điểm chuẩn xét tuyển theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo.

- Điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 và các đợt bổ sung (nếu có): điểm chuẩn xét tuyển đợt bổ sung bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn xét tuyển đợt 1.

- Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển:

Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau tại một mức điểm có số lượng thí sinh vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được xác định, Trường sẽ sử dụng chỉ số phụ để xét tuyển được áp dụng chung cho các ngành tuyển sinh. Cụ thể:

Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển, nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó có tổng điểm thực cao hơn; giữa các thí sinh có nguyện vọng 1 vào ngành đó có tổng điểm bằng nhau sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn), có điểm thi môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Toán), có điểm thi môn Ngữ văn cao, sau đó đến môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn và môn Toán).

7. Tổ chức tuyển sinh

7.1 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 30/11/2018, được chia làm các đợt xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu.

+ Đợt 1: từ ngày 01/4/2018 đến ngày 12/8/2018.

+ Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 13/8/2018 đến ngày 22/8/2018.

+ Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 23/8/2018 đến ngày 01/9/2018.

+ Đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 03/9/2018 đến ngày 12/9/2018.

+ Đợt 5 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 13/9/2018 đến ngày 22/9/2018.

+ Đợt 6 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 24/9/2018 đến ngày 03/10/2018.

+ Đợt 7 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 04/10/2018 đến ngày 13/10/2018.

- Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Nhận hồ sơ trực tuyến theo phần mềm tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng nhập website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

Nhận hồ sơ chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện).

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Ngành, chuyên ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển:

Mã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí MinhMã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí MinhMã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí MinhMã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí MinhMã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh

- Tổng số chỉ tiêu xét tuyển, thi tuyển các ngành, chuyên ngành đào tạo dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 525 chỉ tiêu

- Điều kiện xét tuyển:

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT quốc gia.

+ Căn cứ điểm môn thi phù hợp với tổ hợp đã thông báo để xét tuyển.

+ Có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh quy định.

+ Chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng tuyển sinh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Xác định điểm xét tuyển:

ĐXT = M1 + M2 + M3 + MUTKV + MUTĐT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển

M1: Điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn thứ nhất

M2: Điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn thứ hai hoặc điểm thi tuyển sinh môn Năng khiếu

M3: Điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn thứ ba hoặc điểm thi tuyển sinh môn Năng khiếu

MUTKV: Điểm ưu tiên khu vực

MUTĐT: Điểm ưu tiên đối tượng

- Nguyên tắc xét tuyển: lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

7.2 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 02/4/2018 đến hết ngày 30/11/2018, được chia làm các đợt xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu.

+ Đợt 1: từ ngày 02/4/2018 đến ngày 12/8/2018 (các thí sinh tốt nghiệp từ năm 2017 trở về trước nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/04/2018, các thí sinh tốt nghiệp năm 2018 nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/6/2017).

+ Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 13/8/2018 đến ngày 22/8/2018.

+ Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 23/8/2018 đến ngày 01/9/2018.

+ Đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 03/9/2018 đến ngày 12/9/2018.

+ Đợt 5 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 13/9/2018 đến ngày 22/9/2018.

+ Đợt 6 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 24/9/2018 đến ngày 03/10/2018.

+ Đợt 7 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 04/10/2018 đến ngày 13/10/2018.

- Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Nhận hồ sơ chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện).

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Ngành, chuyên ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển:

Mã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí MinhMã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí MinhMã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí MinhMã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí MinhMã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí MinhMã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh

Tổng số chỉ tiêu xét tuyển thi tuyển các ngành, chuyên ngành đào tạo dựa vào kết quả học tập bậc THPT: 225 chỉ tiêu

- Tiêu chí xét tuyển: thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Xác định điểm xét tuyển: ĐXT = M1 + M2 + M3 + MUTKV + MUTĐT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển

M1: ĐTK môn học thứ nhất bậc THPT

M2: ĐTK môn học thứ hai bậc THPT hoặc hoặc điểm thi tuyển sinh môn Năng khiếu

M3: ĐTK môn học thứ ba bậc THPT hoặc điểm thi tuyển sinh môn Năng khiếu

MUTKV: Điểm ưu tiên khu vực

MUTĐT: Điểm ưu tiên đối tượng

+ Chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng tuyển sinh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguyên tắc xét tuyển: lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

- Hồ sơ xét tuyển:

+ Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu đính kèm hoặc nhận tại Phòng Đào tạo của Trường);

+ Học bạ THPT (bản sao có chứng thực);

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực);

+ Chứng minh thư nhân dân (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ Phong bì dán sẵn tem và ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để Trường thông báo kết quả xét tuyển;

7.3 Tổ chức thi tuyển các môn thi Năng khiếu.

Kết quả thi môn Năng khiếu được dùng để xét tuyển cùng với tổ hợp các môn văn hóa theo các phương thức xét tuyển của Trường.

Thí sinh thực hiện những quy định chung và quy định cụ thể về thi năng khiếu của từng chuyên ngành.

7.3.1 Quy định chung về thi năng khiếu.

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ 1 phiếu đăng ký dự thi - Phiếu số 1 (theo mẫu ở phần phụ lục).

+ 2 phiếu đăng ký dự thi - Phiếu số 2 (theo mẫu ở phần phụ lục).

+ 1 bản photo giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng thực).

+ 2 ảnh 4 x 6cm (ghi rõ tên, ngày sinh, chuyên ngành đăng ký dự thi sau ảnh).

+ 2 phong bì thư có dán tem và ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ người nhận.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/04/2018 đến hết ngày 20/06/2018

(Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

- Hình thức nhận hồ sơ: qua đường chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian và địa điểm thi:

+ Tập trung nghe phổ biến quy chế thi: 9 giờ, ngày 06/7/2018.

+ Thời gian thi: từ chiều ngày 06/7/2018 đến ngày 08/7/2018.

+ Địa điểm thi: Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

7.3.2 Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật, ngành Quản lý văn hóa.

Môn thi Năng khiếu nghệ thuật (Năng khiếu nghệ thuật 1): Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật.

- Hình thức thi:

+ Lựa chọn và thể hiện năng khiếu nghệ thuật thông qua một trong các hình thức sau: hát, đàn, múa, diễn kịch, thuyết trình.

+ Trang phục khi dự thi phải lịch sự, phù hợp với tiết mục biểu diễn.

+ Nếu có người trợ diễn thi năng khiếu thì phải đăng ký với Hội đồng thi vào ngày tập trung làm thủ tục dự thi.

- Nội dung thi:

+ Thí sinh có thể tự sáng tác hoặc sử dụng các tác phẩm nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cấp phép ban hành.

+ Tác phẩm dự thi phải có nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:

Mã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh

Môn thi Năng khiếu nghệ thuật (Năng khiếu nghệ thuật 2): Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật.

- Hình thức thi: Bốc thăm và trả lời trực tiếp câu hỏi theo yêu cầu đề thi

- Nội dung thi: Kiến thức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:

Mã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh

7.3.3 Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc, ngành Quản lý văn hóa.

Môn thi Năng khiếu nghệ thuật (Năng khiếu nghệ thuật 1): Năng khiếu Biểu diễn thanh nhạc.

- Hình thức thi:

+ Biểu diễn một bài hát

+ Trang phục khi dự thi phải lịch sự, phù hợp với tiết mục biểu diễn.

+ Nếu có người trợ diễn thi năng khiếu thì phải đăng ký với Hội đồng thi vào ngày tập trung làm thủ tục dự thi.

- Nội dung thi:

+ Thí sinh sử dụng các làn điệu dân ca, các ca khúc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cấp phép ban hành.

+ Thí sinh có thể biểu diễn tác phẩm âm nhạc tự sáng tác có nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:

Mã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh

Môn thi Năng khiếu nghệ thuật (Năng khiếu nghệ thuật 2): Kiến thức văn hóa – xã hội – âm nhạc.

- Hình thức thi: Bốc thăm và trả lời trực tiếp câu hỏi theo yêu cầu đề thi

- Nội dung thi: Kiến thức về văn hóa, xã hội, âm nhạc

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:

Mã và thông tin trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh

8. Chính sách ưu tiên

8.3 Đối tượng ưu tiên xét tuyển (thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng).

- Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, tiếng Anh, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sau khi hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, được Trường xét vào học.

Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia: căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Trường ưu tiên xét tuyển vào ngành học phù hợp với kết quả dự án, đề tài mà thí sinh đoạt giải.

- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc, mỹ thuật đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được trường ưu tiên xét tuyển vào đại học ngành Quản lý Văn hóa, chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật và chuyên ngành Biểu diễn Âm nhạc. Thời gian được tính để hưởng ưu tiên xét tuyển không quá 4 năm tính đến ngày 28-7-2018.

8.4 Chính sách ưu tiên theo khu vực.

- Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực có mức ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2018.

- Các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:

v + Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;

+ Học sinh các trường, lớp dự bị đại học;

+ Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh;

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135; các thôn, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

- Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:

+ Khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

+ Khu vực 2 (KV2) gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

+ Khu vực 3 (KV3) gồm: Các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

9. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT).

- Lệ phí môn thi Năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ.

- Phương thức nhận lệ phí xét tuyển:

+ Chuyển phí dự tuyển qua đường bưu điện thông qua dịch vụ thu hộ tại các hệ thống bưu điện.

+ Nhận lệ phí xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Chuyển khoản vào tài khoản của Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh; Số tài khoản: 3712.1.1057338, tại: Kho bạc Nhà nước Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Khi đóng lệ phí xét tuyển, thí sinh cần ghi rõ: số báo danh, họ và tên thí sinh, số chứng minh thư nhân dân, nội dung đóng lệ phí và số tiền.

10. Học phí dự kiến

Học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

- Học phí đại học năm học 2018-2019 (dự kiến): 8.100.000 đồng/sinh viên/năm.

- Trường thu học phí theo tín chỉ đối với từng khóa học và ngành học.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:
Đánh giá bài viết
1 54
Sắp xếp theo
    Thông tin Trường Đại học, Học viện, CĐ Xem thêm