Duc Dang Hóa học lớp 11

Một bình đựng 400g dung dịch nước muối chứa 20% muối.

Hỏi phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước lã để được 1 bình nước muối chứa 10% muối? 

3
3 Câu trả lời
 • Bé Heo
  Bé Heo

  Lượng muối có trung dung dịch là:

  400 x 20% = 80 (g)

  Lượng dung dịch chứa 10% muối là:

  80 : 10 x 100 = 800 (g)

  Lượng nước lã cần đổ thêm vào là:

  800 – 400 = 400 (g)

  Đáp số: 400g

  0 Trả lời 10:37 07/01
 • Chuột nhắt
  Chuột nhắt

  Số gam muối có trong 400g dung dịch loại 20% muối là:

  400 x 20 : 100 = 80 (g

  Số gam dung dịch loại 10% muối pha được từ 80g muối là

  80 : 10 x 100 = 800 (g)

  Số gam nước cần đổ thêm là:

  800 – 400 = 400 (g)

  0 Trả lời 10:38 07/01
 • Kẹo Ngọt
  Kẹo Ngọt

  Đáp án là 400g nha

  0 Trả lời 10:38 07/01

Hóa học

Xem thêm