Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Kẻ cướp trái tim tôi Toán học

Một doanh nghiệp sử dụng than để sản xuất sản phẩm. Doanh nghiệp đó lập kế hoạch tài chính cho việc loại bỏ chất ô nhiễm khí thải

Bài 4 trang 11 Toán 9 Tập 1 Cánh diều:

1 doanh nghiệp sử dụng than để sản xuất sản phẩm. Doanh nghiệp đó lập kế hoạch tài chính cho việc loại bỏ chất ô nhiễm khí thải theo dự kiến sau: Để loại bỏ p\% chất ô nhiễm trong khí thải thì chi phí C (Triệu đồng) được tính theo công thức: C = \frac{{80}}{{100 - p}} với 0 \le p < 100. Với chi phí là 420 triệu đồng thì doanh nghiệp loại bỏ được bao nhiêu phần trăm chất gây ô nhiễm trong khí thải (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

2
2 Câu trả lời
 • Bông cải nhỏ
  Bông cải nhỏ

  Với chi phí là 420 triệu đồng ta có: 420 = \frac{{80}}{{100 - p}}

  4200 - 420p = 80

  420p = 4120

  p \approx 9,8.

  Vậy với chi phí là 420 triệu đồng thì doanh nghiệp loại bỏ được 9,8% chất gây ô nhiễm trong khí thải.

  0 Trả lời 10:43 17/05
  • Bơ

   Thanks

   0 Trả lời 10:52 17/05

   Toán học

   Xem thêm