Chất nào sau đây là muối axit

Chất nào là muối axit

Chất nào sau đây là muối axit được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc biết thế nào là muối axit cũng như lấy ví dụ muối axit, giúp các bạn học sinh có thể nắm được nội dung khái niệm cách tốt nhất. Từ đó vận dụng vào giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo. 

>> Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan 

Muối nào sau đây là muối axit?

A. Na2CO3.

B. CH3COONa.

C. NaClO.

D. NaHSO4.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Phân tử NaHSO4 có chứa nguyên tử H và có khả năng phân li ra H+:

NaHSO4 → Na+ + HSO4

HSO4− ⇔ H+ + SO42−

Muối axit là gì?

Muối axit là muối mà trong gốc axit vẫn còn khả năng phân li ra H⁺. Hóa trị của gốc axit này bằng số nguyên tử H đã được thay thế.

Ví dụ về muối axit: NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4,…

Nếu anion gốc axit còn hidro có tính axit thì gốc này sẽ tiếp tục phân li ra ion H+ yếu.

Ví dụ:

NaHCO3 => Na+ + HCO3

HCO3⁻ => H+ + CO32-

Muối là một hợp chất hóa học gồm một tổ hợp ion các cation và anion. Trong đó, cation là ion mang điện tích dương (+), anion là ion mang điện tích âm (-).

Công thức hóa học của muối axit gồm 2 phần, đó là: Kim loại và gốc axit.

Ví dụ:

Muối Ba(HCO3­)2 gồm kim loại Ba và 2 gốc axit –HCO3.

Câu hỏi bài tập liên quan 

Câu 1. Trong các chất sau, chất nào là muối axit

A. H3PO4

B. NaH2PO4

C. NaCl

D. NaAlO2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Chất nào sau đây là muối axit

A. NaHSO4.

B. NaCl.

C. KNO3.

D. Na2SO4.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Dãy chất nào sau đây gồm các muối axit

A. NaHSO4, KHSO3, K2HPO3, KHCO3.

B. KHS, NaHS, KH2PO3, NaH2PO4.

C. NaHS, KHS, K2HPO3, Na2HPO4.

D. NaHCO3, KHSO3, K3PO4, NaH2PO4.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Dãy muối tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Na2CO3, Na2SO3, NaCl

B. BaCO3, Na2SO3, CaCl2

C. CaCO3, CaCl2, MgCl2

D. BaCl2, Na2CO3, Mg(NO3)2

Xem đáp án
Đáp án B

......................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Chất nào sau đây là muối axit, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 36.080
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm