Nguyễn Linh An Vật Lý Lớp 10,

Nếu thả hòn đá từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá rơi trong bao lâu?

Thả rơi hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá rơi trong bao lâu?

A. 4s

B. 2s

C. √2s

D. Một đáp số khác

3
3 Câu trả lời
Vật Lý Xem thêm