Nguyễn Linh An Hóa học Lớp 10

Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất?

Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất?

b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

c) Các nguyên tố phi kim được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

d) Nhóm nào gồm những nguyên tố kim loại điển hình? Nhóm nào gồm hầu hết những nguyên tố phi kim điển hình?

e) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

3
3 Câu trả lời
 • Bọ Cạp
  Bọ Cạp

  a) Fr là kim loại mạnh nhất. F là phi kim mạnh nhất.

  b) Các kim loại được phân bố ở khu vực bên trái trong bảng tuần hoàn.

  c) Các phi kim được phân bố ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.

  d) Nhóm IA gồm những kim loại điển hình. Nhóm VIIA gồm những phi kim điển hình.

  e) Các khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 08:00 26/08
  • Biết Tuốt
   1 Trả lời 08:02 26/08
   • Su kem
    Su kem

    a) Kim loại mạnh nhất là Fr. Phi kim mạnh nhất là F.

    b) Các kim loại được phân bố ở khu vực bên trái trong bảng tuần hoàn.

    c) Các phi kim được phân bố ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.

    d) Nhóm IA gồm những kim loại điển hình. Nhóm VIIA gồm những phi kim điển hình.

    e) Các khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.

    0 Trả lời 08:02 26/08
    Hóa học Xem thêm