Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11,

Nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của Nhật Bản qua các giai đoạn từ 1950 – 1973

Dựa vào bảng 9.2 (trang 77 sgk Địa lí 11), hãy nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của Nhật Bản qua các giai đoạn từ 1950 – 1973.

Nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của Nhật Bản qua các giai đoạn từ 1950 – 1973

3
3 Câu trả lời
 • Thùy Chi
  Thùy Chi

  Tốc độ phát triển kinh tế của Nhật Bản rất cao và đang có xu hướng ổn định.

  - Giai đoạn 1950 – 1954: tốc độ phát triển kinh tế rất cao (18,8 %), kinh tế khôi phục nhanh chóng và đạt ngang mức chiến tranh.

  - Giai đoạn 1955 -1973: duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao (trên 10%) và tiến về ổn định hơn.

  0 Trả lời 3 ngày trước
  • Khang Anh
   Khang Anh

   - Giai đoạn phát triển rất nhanh là 1950 – 1954 và đang có xu hướng giảm dần trong những giai đoạn sau.

   - Các giai đoạn tiếp theo (1955 - 1959, 1960 - 1964, 1965 - 1969) có tốc độ phát triển nhanh, nhưng thấp hơn giai đoạn 1950 - 1954.

   - Giai đoạn 1970 - 1973: tốc độ phát triển chậm lại so với trước.

   0 Trả lời 3 ngày trước
   • Captain
    Captain

    - Giai đoạn phát triển rất nhanh là 1950 - 1954.

    - Các giai đoạn tiếp theo (1955 - 1959, 1960 - 1964, 1965 - 1969) có tốc độ phát triển nhanh, nhưng thấp hơn giai đoaạn 1950 - 1954.

    - Giai đoạn 1970 - 1973: tốc độ phát triển chậm lại so với trước.

    0 Trả lời 3 ngày trước
    Địa Lý Xem thêm