Loi Phuoc Toán học

Quãng đường AB dài 180 km. Lúc 8 giờ một xe máy đi từ A đến B, 45 phút sau một ô tô cũng đi từ A đến B

với vận tốc lớn hơn vận tốc xe máy 12km/giờ. Hai xe đến B cùng một lúc. Hỏi hai xe đến B lúc mấy giờ?

3
3 Câu trả lời
 • Ỉn
  Ỉn

  Đổi 45 phút = 3/4 giờ

  Gọi vận tốc xe máy là x (km/giờ) (x > 0)

  Vận tốc ô tô là: x + 12 (km/giờ)

  Thời gian ô tô đi hết quãng đường là: 1800/x+12 (giờ)

  Quãng đường xe máy đi được trước khi ô tô xuất phát là: \frac{3}{4}x (km)

  Thời gian xe máy đi hết quãng đường tính từ khi ô tôt xuất phát là: \frac{180-\frac{3}{4}x}{x}\ \left(giờ\right)

  Do hai xe đến B cùng lúc nên ta có:

  \frac{180}{x+12}=\frac{180-\frac{3}{4}x}{x}

  \frac{180}{x+12}=\frac{180}{x}-\frac{3}{4}

  \frac{180}{x+12}-\frac{180}{x}+\frac{3}{4}=0

  \frac{180.4x-180.4\left(x+12\right)+3x\left(x+12\right)}{4x\left(x+12\right)}

  \frac{3x^2+36x-8640}{4x\left(x+12\right)}=0

  ⇔3x2 + 36x −8640 = 0

  ⇒x = −60 (L) ; x = 48 (TM)

  Thời gian ô tô đi hết quãng đường là:

  \frac{180}{48+12}=3\ giờ

  Hai xe đến B lúc : 8 giờ + 45 phút+3 giờ = 11 giờ 45 phút

  0 Trả lời 09:16 26/05
  • Heo Ú
   Heo Ú

   😅

   0 Trả lời 09:24 26/05
   • Vợ là số 1
    Vợ là số 1

    hello

    0 Trả lời 09:24 26/05

    Toán học

    Xem thêm