Cự Giải GDCD Lớp 12

Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện như thế nào?

Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện:

a. Mọi công dân không phân biệt giới tính, độ tuổi đều được Nhà nước bố trí việc làm.

b. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.

c. Chỉ bố trí lao động nam làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.

d. Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi cả nam và nữ đều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp đang cần.

e. Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc.

8
8 Câu trả lời
 • Bi
  Bi

  Chọn đáp án: b, e.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 23/11/21
 • Mỡ
  Mỡ

  Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện:

  Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 23/11/21
 • Song Ngư
  Song Ngư

  Đáp án đúng là B với E bạn nhé

  0 Trả lời 23/11/21
  • Nguyễn đức Thi
   Nguyễn đức Thi

   Á ok

   0 Trả lời 23/11/21
 • Kim Ngưu
  Kim Ngưu

  Trong bài Giải bài tập SGK GDCD lớp 12 bài 4 có đáp án đó bạn

  0 Trả lời 23/11/21
 • Nguyễn đức Thi
  Nguyễn đức Thi

  Vui 

  0 Trả lời 23/11/21
 • Gà Bông
  Gà Bông

  Điều 13 Luật bình đẳng giới đã quy định nội dung bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm:

  1. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.

  2. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh ”

  0 Trả lời 11:25 30/12
 • Gà Bông
  Gà Bông

  nam nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lưong, trả công lao động.

  0 Trả lời 11:25 30/12
 • mineru

GDCD

Xem thêm