Số hotline sửa chữa của điện lực Hà Nội

Khi đường điện bị hỏng thì báo ở đâu? Số hotline điện lực các quận huyện ở Hà Nội là bao nhiêu? Mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết sau đây của VnDoc để xem danh sách số điện thoại báo hỏng điện của điện lực tp Hà Nội.

Danh sách số điện thoại báo sửa chữa điện ở Hà Nội

Đơn vị

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

Tổng đài Báo sửa chữa điện (trực 24/7)

(04)22222000

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

22200950

Giám đốc (B. Đoàn Thu Ngân)

22201168

0963969668

22124468

0968969668

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô. Phạm Đại Nghĩa)

22200559

0963002020

+ Phòng Điều độ (Ô.Hải-TP)

22200960

0962300468

FAX (Điều độ)

39362984

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

22225222

Giám đốc (Ô. Nguyễn Thanh Anh)

22225288

0969699699

22124268

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô. Vũ Tuấn Nghĩa )

22225366

0963636666

22225366

+Phòng Điều độ (Ô.Đồng-TP)

22225299

0963565366

22124386

FAX

22225225

Công ty Điện lực Ba Đình

38294916

Giám đốc (Ô. Vương Đức Tuệ)

22131386

0963281999

22131396

0913208753

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô. Ng Hoàng Khương)

22100161

0968116888

22131357

0904160889

+Phòng Điều độ (Ô.Phóng - TP)

22131277

0963993666

22100164

FAX (Điều độ)

37161571

Công ty Điện lực Đống Đa

22203622

Giám đốc (Ô. Ngô Đạt Đức)

22203666

0962001199

22103070

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô.Nguyễn Anh Tuấn)

22203668

0963366689

22117466

0966522689

+Phòng điều độ (Ô.Thụ-TP)

22203600

0963566589

FAX

22203603

Công ty Điện lực Từ Liêm

37643017

Giám đốc (Ô.Nguyễn Văn Tiến)

22185388

0966589899

22190699

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô.Đặng Vũ Hải)

22100183

0963571287

35564505

0913571287

+Phòng Điều độ (Ô.Hiếu)

37858481

0912466960

22192442

FAX

37646412

Công ty Điện lực Thanh Trì

38616860

Giám đốc (Ô. Lê Thái Huyến)

22180266

0969583333

22124242

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô.Phạm Tuấn Anh )

22180366

0963286428

0968059999

+Phòng Điều độ (Ô.Thiều)

22100197

0932227333

0963366066

FAX

36872592

Công ty Điện lực Gia Lâm

36763676

Giám đốc (Ô. Nguyễn Văn Sơn)

22190889

0963214389

22191989

0913214389

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô.Đào Xuân Tuyến)

22182288

0968756666

37173636

0913098229

+Phòng Điều độ (Ô.Khoa - TP)

22190333

0963884868

22190222

0946915389

FAX

36760606

Công ty Điện lực Đông Anh

22214999

Giám đốc (Ô.Hoàng Văn Anh)

22170388

0963864078

22170338

Phó Giám Kỹ thuật (Ô.Nguyễn Ngọc Du)

22100214

0916981668

22171266

+Phòng Điều độ (Ô.Kim)

22170252

0422090216

22173065

0963385465

39656364

FAX (P. Điều độ)

22214688

Công ty Điện lực Sóc Sơn

38850754

Giám đốc (Ô. Phạm Văn Chính)

22100232

0963202159

22100323

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô.Nguyễn Quốc Thịnh)

21175564

0963598888

22100315

0917215868

+Phòng Điều độ (Ô.Hoạch-TP)

22100238

0962001611

22175259

FAX

22175962

Công ty Điện Lực Tây Hồ

37533125

Giám đốc (Ô. Ng Văn Thắng)

22239299

0963406734

22162886

0966886168

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô. Đặng Thanh Hoàng)

22100448

0963283858

22424889

0966368222

+Phòng Điều độ (Ô.Vĩnh)

22100433

0986135404

37586860

37586861

FAX

22239292

Công ty Điện lực Thanh Xuân

22249475

Giám đốc (Ô.Ng Minh Phương)

22210222

0969798888

22100403

0913208581

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô.Bành Phước Chung)

22249487

0963229555

22100699

+Phòng Điều độ (Ô. Thoại - TP)

22249484

0963566696

0913566696

FAX (P.Điều độ)

22249485

Công ty Điện lực Cầu Giấy

37683215

Giám đốc-Bí thư Chi bộ (Ô. Nguyễn Anh Dũng)

62697779

0963227779

22108568

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô. Nguyễn Sinh Công)

62685666

0968586858

0968305555

+Phòng Điều độ & SCLĐ (Ô.Hoan)

62696366

0963693699

0912212311

Trực ca

37687799

37684022

FAX (P.Điều độ)

37686125

Công ty Điện lực Hoàng Mai

36413934

Giám đốc (Ô. Ng Văn Chữ)

22163099

0963221434

22162369

Phó GĐ Kỹ thuật (Khúc Triệu Quang)

22100477

0963591595

22162212

+Phòng điều độ (Ô.Sáng)

36413872

0989588944

22162944

Công ty Điện lực Long Biên

38772148

Giám đốc (Ô.Ng.Quốc Dũng)

22100288

0962078888

22154509

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô.Nguyễn Văn Thành)

22113189

0913216984

38775422

+Phòng Điều độ (Ô.Tuệ)

22154222

0422080281

0904525280

22137239

Công ty Điện lực Mê Linh

35252063

Giám đốc (Ô.Tạ Quang Thắm)

20214343

0963100899

20214727

0966960899

Phó Giám đốc Kỹ thuật (Ô.Lê Dũng)

20214342

0966112299

Trực sửa chữa điện

22454225

Công ty Điện lực Hà Đông

23220374

Giám đốc (Ô.Bùi Thanh Bình)

23220368

0962023123

23210688

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô.Quách Thanh Sơn)

23220369

0966866919

23211158

Trực sửa chữa điện

23220385

23210301

Công ty Điện lực Sơn Tây

33832141

Giám đốc (Ô.Lương Văn Quý)

22462186

0963792268

22124456

0917792268

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô.Ng Hữu Thắng)

0963633826

33930846

+ Tổ trực sửa chữa điện

22605556

0422305708

33832101

22305708

FAX

33618366

Công ty Điện lực Chương Mỹ

33866077

Giám đốc (Ô.Lê Tiến Hiểu)

22166678

0962168777

23210559

0963288559

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô.Ng Minh Tuấn)

22631335

0962128686

22169575

+ Phòng Điều độ (Ô.Cường-TP)

22671234

0968138666

22671334

FAX

33866042

Công ty Điện lực Thạch Thất

33681145

Giám đốc (Ô.Ninh Tiến Nghĩa)

22161620

966028891

22605506

Phó Giám đốc KT (Ô.Bùi Văn Chiến)

22603608

0966268899

22471957

+ Phòng điều độ

33684501

Trưởng phòng (Ô.Tuấn)

22462463

0963226118

22187988

33681145

FAX (điều độ)

33842069

Công ty Điện lực Thường Tín

33751919

Giám đốc (Ô.Đặng Quang Thắng)

23478997

0963208976

22132066

0913208976

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô.Ng Vũ Huy)

23479888

0963688338

22198833

0966638338

+ Phòng Điều độ-thông tin (Ô.Tuấn-TP)

22114151

0963202699

0904626442

Công ty Điện lực Ba Vì

63279252

Giám Đốc (Ô.Lê Sỹ Ngọc)

33863015

0966121288

33616589

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô.Lưu Bách Chiến)

33961986

0966863699

23242616

0963863699

+Phòng Điều Độ (Ô.Sơn)

33961268

0963197268

23471188

FAX

33961515

Công ty Điện lực Đan Phượng

33885115

Giám đốc-Bí thư Chi bộ (Ô.Ng Quang Việt)

33637215

0963023112

85892478

0966601960

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô.Nguyễn Việt Hưng)

33637216

0983550518

85892479

0966550069

+Phòng Điều độ lưới điện (Ô.Hiệp)

33637245

0902211787

22451207

-Trực sửa chữa điện

22451201

Công ty Điện lực Hoài Đức

33861233

Giám Đốc (Ô.Ng Ngọc Thi)

22456820

0963001515

22185865

0913030120

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô.Đỗ Chí Hưng )

22452489

0966141166

37481468

Trực sửa chữa điện

22456801

FAX

33994896

Công ty Điện lực Mỹ Đức

33740101

Giám Đốc (Ô.Ng Hồng Hải)

22111601

0962002829

22602910

0912002828

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô.Lê Văn Hải)

22111603

0912394331

Trực sửa chữa điện

22606908

23242388

33847583

FAX

33740102

Công ty Điện lực Phú Xuyên

33854104

Giám Đốc (Ô.Đào Duy Cử)

22670515

0962346868

22670607

0966886626

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô.Nguyễn Công Trấn)

22310268

0966665288

22103210

+ Phòng Điều độ - Vận hành (Ô.Bình-Q.TP)

22670546

0989038936

FAX

33854321

Công ty Điện lực Phúc Thọ

33641828

Giám đốc-Bí thư Chi bộ (Ô.Đỗ Hữu Nhân)

33643275

0966855275

22111475

0962021475

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô.Phương Văn Hải)

33643276

0966567668

23211665

Trực ca Điều độ-Vận hành

33643355

Công ty Điện lực Quốc Oai

33843172

Giám Đốc (Ô.Lê Ánh Dương)

22454509

0963997399

22147574

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô.Đàm Đức Thiện)

23486116

0963687688

23466976

+Phòng Điều Độ (Ô.Đức-TP)

39957655

0963733558

FAX

33843143

C28. Công ty Điện lực Thanh Oai - FAX

33873643

Giám đốc (Ô.Nguyễn Hữu Bình)

33872556

0962008899

22212121

Phó GĐ Kỹ Thuật (Ô.Nguyễn Văn Hải)

33872669

0963293999

22600996

0966882868

38236156

+Đội trực điều độ (Ô.Đức-PP)

33872666

0904600411

23245956

FAX

33871661

01688775239

Công ty Điện lực Ứng Hoà

33882785

Giám Đốc (Ô.Trần Ngọc Mười)

23248199

0963436833

22190299

0903436833

Phó GĐ Kỹ thuật (Ô.Trần Quốc Tuấn)

23249188

0968002008

23248757

0422007766

Trực sửa chữa điện

23248689

Đánh giá bài viết
1 3.301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Xem thêm