Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016: Tư duy định lượng (môn Toán)

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016: Tư duy định lượng (môn Toán)

Bài thi Đánh giá năng lực được chia thành các phần bắt buộc và tự chọn, 140 câu hỏi tương ứng với 140 điểm và chưa tính hệ số, tỷ lệ điểm giữa các câu. Mời các bạn cùng tham khảo bài thi mẫu vào Đại học Quốc gia Hà Nội phần 1 tư duy đinh lượng (môn Toán) với 50 câu hỏi làm trong thời gian 80 phút, có lời giải chi tiết đi kèm.

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016: Tư duy định tính

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016: Khoa học xã hội

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016: Khoa học tự nhiên

Đề thi thử ĐHQGHN 2015 phần 1 Tư duy định lượng (môn 5)

Đề thi minh họa của Đại học quốc gia Hà Nội 2016

Phần 1: Tư duy định lượng

Câu 1. Cho số phức z = (2 + i)(1 − i) + 1 + 3i . Môđun của z là:

A. 2√5

B. √13

C. 4√2

D. 2√2

Câu 2: Cho z ∈ C thỏa mãn Đề thi minh họa của Đại học quốc gia Hà Nội 2016 phần Tư duy định lượng

Tìm phần thực của z.

Câu 3. Phương trình sin3x + sinx = cos3x + cosx có nghiệm là:

Đề thi minh họa của Đại học quốc gia Hà Nội 2016 phần Tư duy định lượng

Câu 4. Hàm số y = (m - 1)x4 + (m2 - 2m)x2 + m2 có ba điểm cực trị khi giá trị của m là:

Đề thi minh họa của Đại học quốc gia Hà Nội 2016 phần Tư duy định lượng

Câu 5. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân cạnh AB = AC = 2a. Thể tích lăng trụ bằng 2√2a3. Gọi h là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A'BC). Tìm tỷ số h/a.

Câu 6. Cho Cho số phức z thỏa mãn đẳng thức Đề thi minh họa của Đại học quốc gia Hà Nội 2016 phần Tư duy định lượng

Môđun của z là:

A. 2√2

B. √2

C. √5

D. √10

Câu 7. Cho hàm số Đề thi minh họa của Đại học quốc gia Hà Nội 2016 phần Tư duy định lượng. Giá trị y'(0) bằng:

A. -1

B. -3

C. 0

D. 3

Câu 8. Phương trình log2(3x - 2) = 3 có nghiệm là:

A. 2

B. 10/3

C. 11/3

D. 3

(Còn tiếp)

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016 môn Tiếng Anh

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016 môn Tiếng Trung

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016 môn Tiếng Pháp

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016 môn Tiếng Nhật

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016 môn Tiếng Nga

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016 môn Tiếng Đức

Đáp án đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016

Đáp án đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016 phần tư duy định tính

Tuyển tập 20 đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán - Số 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán - Số 2

Đáp án đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016 phần tư duy định tính

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo!

Đánh giá bài viết
23 69.531
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học

    Xem thêm