Đề thi thử ĐHQGHN 2015 phần khoa học xã hội

Đề thi thử Đại học Quốc gia Hà Nội 2015

Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 gồm 3 phần: Phần 1 - Tư duy định lượng (môn toán), Phần 2 - Tư duy định tính (môn văn), Phần 3 - Phần tự chọn, thí sinh có thể chọn 1 trong 2 phần (Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên). VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn bài thi phần tự chọn - khoa học xã hội của ĐHQGHN để tham khảo.

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016: Tư duy định tính

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016: Khoa học tự nhiên

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016: Khoa học xã hội

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016: Tư duy định lượng (môn Toán)

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

PHẦN 3: Phần tự chọn (khoa học xã hội)

Số câu: 40 câu hỏi Thời gian làm bài: 55 phút


1. Nhóm nước nào sau đây tham gia vào liên kết vùng Maxơ – Rainơ?

Chọn 1 câu trả lời đúng

A: Italy – Đức – Pháp B: Bỉ – Đức – Hà Lan
C: Pháp – Đức – Thụy sĩ D: Bỉ – Hà Lan – Pháp

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhà nước:

Chọn 1 câu trả lời đúng

A: Quản lý xã hội theo huyết thống và theo vùng lãnh thổ
B: Quản lý xã hội theo vùng lãnh thổ
C: Quản lý xã hội bằng quy tắc đạo đức
D: Quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật

3. Trường Đại học X tổ chức ca nhạc dưới sân trường. Một nhóm sinh viên nam lớp A nhìn lên ban công tầng 3 thấy một nam sinh cứ nhìn về phía mình. Cho rằng nam sinh lớp B trên tầng 3 nhìn “đểu” mình, nhóm sinh viên nam lớp A cùng nhau chạy lên. Đến nơi, không còn thấy nam sinh nào ở ban công nữa. Vì không nhìn rõ ai nên nhóm sinh viên nam lớp A vào trong lớp B, nhìn tất cả các sinh viên lớp B và quát:Đứa nào lúc nãy ở ban công nhìn đểu chúng tao? Khó chịu về điều đó, lớp trưởng lớp B đứng ra nhận và quát lại: Tao nhìn đấy! Nhìn thế thì đã làm sao? Nghĩ rằng lớp trưởng lớp B là người đã nhìn “đểu” mình, cả nhóm sinh viên nam lớp A cùng lao vào đuổi đánh lớp trưởng lớp B. Hậu quả là lớp trưởng lớp B bị thương nặng.

Trong nhóm sinh viên nam lớp A đánh lớp trưởng lớp B có một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm. Hỏi: Sinh viên này phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào so với các sinh viên nam khác trong nhóm đó?

Chọn 1 câu trả lời đúng

A: Như nhau B: Ngang nhau
C: Bằng nhau D: Có thể khác

4. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các quốc gia Tây Âu gánh chịu nhiều tổn thất. Tuy nhiên, đến năm 1950, kinh tế của họ đã cơ bản phục hồi như giai đoạn trước chiến tranh là nhờ:

Chọn 1 câu trả lời đúng

A: Viện trợ của Hoa Kỳ trong khuôn khổ “Kế hoạch Mác–san”
B: Nguồn vốn vay nặng lãi từ Hoa Kỳ
C: Sự hỗ trợ vốn của Liên hợp quốc
D: Nguồn thu từ hệ thống thuộc địa

5. Giải pháp nào sau đây KHÔNG được lựa chọn để nâng cao hiệu quả sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay?

Chọn 1 câu trả lời đúng

A: Đầu tư cải tạo đất, nhập ngoại một số giống cây công nghiệp mới
B: Đẩy mạnh chế biến sản phẩm cây công nghiệp phục vụ xuất khẩu
C: Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp
D: Quy hoạch mở rộng diện tích cây công nghiệp

6. Sản phẩm công nghiệp nào của Nhật Bản chiếm tỷ trọng khoảng 60% tổng giá trị sản phẩm đó của toàn thế giới?

Chọn 1 câu trả lời đúng

A: Xe gắn máy B: Tàu biển
C: Vải, sợi D: Ô tô

7. Yếu tố nào quyết định giá cả của hàng hóa?

Chọn 1 câu trả lời đúng

A: Giá trị của hàng hóa B: Trọng lượng của hàng hóa
C: Giá trị sử dụng của hàng hóa D: Hình thức của hàng hóa

8. Đai khí hậu cận nhiệt đới gió mùa khu vực phía Nam nước ta phân bố ở độ cao nào?

Chọn 1 câu trả lời đúng

A: 1000 m và 1100 m đến 2650 m B: 900 m và 1000 m đến 2600 m
C: 800 m và 900 m đến 2550 m D: 700 m và 800 m đến 2500 m

9. Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam và Đông Dương, hai chính sách: Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Hoa Kỳ có quan hệ với nhau. Mối quan hệ đó được thể hiện trong yếu tố nào dưới đây?

Chọn 1 câu trả lời đúng

A: Quân đội Sài Gòn là xương sống của Đông Dương hóa chiến tranh
B: Hoa Kỳ quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương
C: Quân đội Sài Gòn sang xâm chiếm Campuchia
D: Quân đội Sài Gòn chiến đấu ở Lào

10. Trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất để bảo đảm giành và giữ độc lập cho dân tộc?

Chọn 1 câu trả lời đúng

A: Có quân đội bách chiến bách thắng
B: Được quốc tế ủng hộ
C: Có các nhà quân sự thiên tài
D: Sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
13 26.896
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý khối C Xem thêm