Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11

Sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển

Dựa vào bảng 1.3, kết hợp với thông tin ở trên, nhận xét sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

3
3 Câu trả lời
 • Bờm
  Bờm

  - Tuổi thọ trung bình của các nứớc phát triển ở mức cao trung bình 76 tuổi. Các nước đang phát triển ở mức thấp là 65 tuổi, các nứơc ở Châu Phi là 52 tuổi.

  - Nguyên nhân: các nước phát triển do mức sống cao nên con người sống thọ hơn, trẻ em sinh ra được đảm bảo chăm sóc sức khoẻ nên tỉ lệ tử của trẻ em dưới 1 tuổi rất thấp đã làm cho tuổi thọ trung bình của các nước này tăng cao. Ngược lại, các nước đang phát triển có mức sống thấp, tỉ lệ tử của trẻ em sơ sinh lớn, cùng với bệnh tật, chiến tranh, thiên tai đã làm cho tuổi thọ của các nước này thấp.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 14:11 10/09
  • Ma Kết
   Ma Kết

   -Về tuổi thọ trung bình:

   + Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao (72 tuổi) -> dân số già.

   + Các nước đang phát triển tuổi thọ trung bình thấp: 65 tuổi (dưới mức cả nước 67 tuổi)

   -> dân số trẻ.

   - Về chỉ số HDI:

   + Nhóm nước phát triển có chỉ số HDI cao hơn mức trung bình của thế giới (năm 2003 là 0.855)

   + Nhóm nước đang phát triển có chỉ số HDI thấp hơn mức TB thế giới, dưới 0.65 (năm 2003 là 0.694).

   0 Trả lời 14:10 10/09
   • Captain
    Captain

    Các nước phát triển có tỉ số HDI thường cao trên 0,7, tuổi thọ trung bình của dân số cao; các nước trung bình có tỉ số HDI thấp dưới 0,7, tuổi thọ trung bình thấp.

    Tuổi thọ trung bình (năm 2005): thế giới: 67, các nước phát triển: 76, các nước đang phát triển: 65.

    Chỉ số HDI (năm 2003): thế giới: 0,741; các nước phát triển: 0,855; các nước đang phát triển: 0,694.

    0 Trả lời 14:10 10/09
    Địa Lý
    Xem thêm