Bài tập trắc nghiệm Môi trường - Sinh vật

Bài tập chuyên đề Sinh học lớp 9 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Môi trường - Sinh vật do VnDoc biên soạn bám sát nội dung trọng tâm kiến thức nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập kiến thức chuyên đề sinh học 9, nhằm nâng cao kết quả học tập môn Sinh lớp 9.

Ngoài việc hỗ trợ tổng hợp lý thuyết Sinh học 9, VnDoc còn mang đến cho các bạn hệ thống các bài tập chuyên đề Sinh học 9 với các bài như: Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng di truyền đầy đủ và chi tiết nhất có kèm đáp án, bên cạnh đó học sinh cũng có thể tham khảo thêm các nội dung khác như: Giải bài tập Sinh 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, ..... trong chương trình học lớp 9.

 • Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi 1, 2 và 3 Tập hợp tất cả những gì bao quanh sinh vật được gọi là….(I)…..Các yếu tố của môI trường đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến….(II)….của sinh vật. Có 4 loại môi trường là môi trường đất, môi trường…(III)…, môi trường không khí và môi trường…(IV)…..
  Câu 1: Số (I) là:
 • 2
  Số (II) là:
 • 3
  Số (III) và (IV) là:
 • 4
  Môi trường là:
 • 5
  Các loại môi trường chủ yếu của sinh vật là:
 • 6
  Môi trường sống của cây xanh là:
 • 7
  Môi trường sống của vi sinh vật là:
 • 8
  Môi trường sống của giun đũa là:
 • 9
  Da người có thể là môi trường sống của:
 • 10
  Nhân tố sinh thái là .... tác động đến sinh vật:
 • 11
  Yếu tố nào dưới đây là nhân tố hữu sinh:
 • 12
  Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái:
 • 13
  Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố sinh thái:
 • 14
  Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định được gọi:
 • 15
  Tuỳ theo khả năng thích nghi của thực vật với nhân tố ánh sáng, người ta chia thực vật làm 2 nhóm là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 50
Sắp xếp theo
  Bài tập chuyên đề Sinh 9 Xem thêm