Câu hỏi trắc nghiệm Quần thể

Bài tập chuyên đề Sinh học lớp 9 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Quần thể do VnDoc biên soạn bám sát nội dung trọng tâm kiến thức nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập kiến thức chuyên đề sinh học 9, nhằm nâng cao kết quả học tập môn Sinh lớp 9.

Ngoài việc hỗ trợ tổng hợp lý thuyết Sinh học 9, VnDoc còn mang đến cho các bạn hệ thống các bài tập chuyên đề Sinh học 9 với các bài như: Câu hỏi trắc nghiệm Môi trường - Sinh vậtCâu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng di truyền đầy đủ và chi tiết nhất có kèm đáp án, bên cạnh đó học sinh cũng có thể tham khảo thêm các nội dung khác như: Giải bài tập Sinh 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, ..... trong chương trình học lớp 9.

 • 1
  Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:
 • 2
  Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:
 • 3
  Độ nhiều của quần xã thể hiện ở:
 • 4
  Trong quần xã loài ưu thế là loài:
 • 5
  Hoạt động nào dưới đây có chu kì ngày- đêm?
 • 6
  Hoạt động nào có chu kì mùa?
 • 7
  Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã, từ dạng khởi đầu được thay thế bằng các quần xã khác nhau và cuối cùng dẫn đến một quần xã ổn định, được gọi là:
 • Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời câu hỏi từ số 8 đến số 11 Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và…..(I)…, bao gồm…..(II)….và khu vực sống của quần xã được gọi là…..(III)……Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các……(IV)…..trong môi trường.
  Câu 8: Số (I) là:
 • 9
  Số (II) là:
 • 10
  Số (III) là:
 • 11
  Số (IV) là:
 • 12
  Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:
 • 13
  Trong một hệ sinh thái, cây xanh là:
 • 14

  Sinh vật tiêu thụ bao gồm:

 • 15

  Hoạt động nào sau đây là của sinh vật sản xuất:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 62
Sắp xếp theo
  Bài tập chuyên đề Sinh 9 Xem thêm