Bài tập trắc nghiệm Quần thể

Bài tập chuyên đề Sinh học lớp 9 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Quần thể do VnDoc biên soạn bám sát nội dung trọng tâm kiến thức nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập kiến thức chuyên đề sinh học 9, nhằm nâng cao kết quả học tập môn Sinh lớp 9.

Ngoài việc hỗ trợ tổng hợp lý thuyết Sinh học 9, VnDoc còn mang đến cho các bạn hệ thống các bài tập chuyên đề Sinh học 9 với các bài như: Câu hỏi trắc nghiệm Môi trường - Sinh vật, Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng di truyền đầy đủ và chi tiết nhất có kèm đáp án, bên cạnh đó học sinh cũng có thể tham khảo thêm các nội dung khác như: Giải bài tập Sinh 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, ..... trong chương trình học lớp 9.

 • Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời câu hỏi từ số 1 đến số 4 ……((I)…là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong…..(II)….ở một thời điểm nhất định.Những cá thể trong quần thể có khả năng….(III)….. và nhờ đó giúp cho quần thể có khả năng…..(IV)…..,tạo ra những thế hệ mới.

  Câu 1: Số (I) là:

 • 2
  Số (II) là:
 • 3
  Số (III) là:
 • 4
  Số (IV) là:
 • 5
  Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật:
 • 6
  Tập hợp sinh vật dưới đây không phải là quần thể sinh vật tự nhiên:
 • 7
  Đặc điểm sau đây không được xem là điểm đặc trưng của quần thể là:
 • 8
  Các cá thể trong quần thể được phân chia làm các nhóm tuổi là:
 • 9
  Nhóm tuổi nào của các cá thể không còn khả năng ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể?
 • 10
  Ý nghĩa của nhóm tuổi trước sinh sản trong quần thể là:
 • 11
  Mật độ của quần thể được xác định bằng số lượng cá thể sinh vật có ở:
 • 12

  Số lượng cá thể trong quần thể tăng cao khi:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 120
Sắp xếp theo
  Bài tập chuyên đề Sinh 9 Xem thêm