Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10: Sinh trưởng và sinh sản của thực vật - Đề 1

Sinh học lớp 10: Sinh trưởng và sinh sản của thực vật

Mời các bạn cùng làm Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10: Sinh trưởng và sinh sản của thực vật nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức đã học cũng như hiểu rõ hơn nội dung trọng tâm của bài thông qua các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp. Chúc bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 học kì II - Chương: Phân bào - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10: Virut và bệnh truyền nhiễm - Phần 2

 • 1

  Sinh trưởng của vi sinh vật là:

 • 2

  Vi sinh vật có tốc độ sinh trưởng nhanh là nhờ:

 • 3

  Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của phương pháp nuôi cấy vi sinh vật không liên lục?

 • 4

  Khi nói về sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn, có bao nhiêu phát biểu đúng?

  1- Trong nuôi cấy không liên tục có 4 pha: Tiềm phát → Luỹ thừa → Cân bằng → Suy vong.
  2- Trong nuôi cấy liên tục có 2 pha: Luỹ thừa → Cân bằng.
  3- Trong nuôi cấy liên tục quần thể VSV sinh trưởng liên tục, mật độ VSV tương đối ổn định.
  4- Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng tế bào trong quần thể tăng rất nhanh ở pha cân bằng.
  5- Mục đích của 2 phương pháp nuôi cấy là để nghiên cứu và sản xuất sinh khối.

  Phương án trả lời:

 • 5

  Trật tự đúng của quá trình ST của quần thể VSV trong môi trường nuôi cấy không liên tục là

 • 6

  Thời gian pha tiềm phát phụ thuộc:

  (1). Loại VSV.
  (2). Mức độ sai khác giữa môi trường đang sinh trưởng với môi trường trước đó.
  (3). Giai đoạn đang trải qua của các tế bào được cấy.
  (4). Tùy kiểu nuôi cấy.

  Phương án đúng:

 • 7

  Nguyên tắc của phương pháp nuôi cấy liên tục là:

 • 8

  Trong nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của quần thể vi khuẩn đạt cực đại và không đổi ở pha:

 • 9

  Thời gian từ khi sinh ra 1 tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số tế bào trong quần thể vi sinh vật tăng gấp đôi gọi là:

 • 10

  Trong thời gian 100 phút, từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới. Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu?

 • 11

  Có một tế bào vi sinh vật, thời gian của một thế hệ là 30 phút. Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trên sau 3 giờ là bao nhiêu?

 • 12

  Nuôi cấy 2 chủng vi khuẩn vào 2 môi trường dinh dưỡng thích hợp, mỗi môi trường 5 ml. Chủng thứ nhất với 106 tế bào, chủng thứ hai với 2.102 tế bào. Sau 6 h nuôi cấy số lượng chủng một: 8.108 tế bào/ml, chủng thứ hai: 106 tế bào/ml. Thời gian một thế hệ mỗi chủng 1 và 2 lần lượt là:

 • 13

  Trong một quần thể nuôi cấy vi sinh vật, số lượng tế bào ban đầu là 100. Sau 120 phút số lượng tế bào trong quần thể là 800. Thời gian thế hệ của quần thể đó là:

 • 14

  Nếu bắt đầu nuôi 13 tế bào vi khuẩn thì sau 3 giờ, lượng tế bào đạt được là 208. Thời gian thế hệ là bao nhiêu?

 • 15

  Số lượng tế bào vi khuẩn E.coli sau nuôi cấy thu được 320.000 tế bào. Thời gian để VK phân chia tăng số lượng tế bào, biết số lượng tế bào ban đầu cấy vào là 104, thời gian thế hệ của VK ở 400 C là 20 phút.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 389
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 KNTT

Xem thêm